Informacje o fundacji

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany działa na rzecz lokalnej społeczności głównie osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany w Bielsku-Białej została powołana do życia w 2005 roku. Jej głównym celem jest nie tylko pomoc potrzebującym mieszkańcom osiedla Złote Łany, ale także organizowanie życia społecznego jak i promowanie wolontariatu wśród lokalnej społeczności. W roku 2017 Fundacja otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Marka – Śląskie 2017”, za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
1

.

8
0

Magdalena P. (04-02-2020)

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Ł...

11.80 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 43-300 Bielsko-Biała, Ul. Jutrzenki 18 43-300 Bielsko – Biała

NIP: 937 246 31 26

Tel./fax: 33-499–08–06

Adres e-mail: zlotelany@gmail.com


Jak pomagamy?


Fundacja kilka razy do roku organizuje w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności zbiórki żywności w bielskich sklepach. Warto nadmienić, że w każdej takiej akcji bierze udział średnio 150 wolontariuszy. Fundacja podejmuje też rozliczne akcje charytatywne na rzecz społeczności osiedla Złote Łany i aktualnie pomaga około 40 rodzinom, którym zapewnia wsparcie około 60 wolontariuszy. Inna formą działalności jest przygotowywanie oraz prowadzenie projektów skierowanych do seniorów oraz letniego pikniku „Bądź Zdrów”. Prowadzimy działania pomocowe nakierowane na osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez organizację kursów zawodowych i staży. Angażujemy się również w pomoc bezdomnym kotom.