Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany działa na rzecz lokalnej społeczności głównie osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany w Bielsku-Białej została powołana do życia w 2005 roku. Jej głównym celem jest nie tylko pomoc potrzebującym mieszkańcom osiedla Złote Łany, ale także organizowanie życia społecznego jak i promowanie wolontariatu wśród lokalnej społeczności. W roku 2017 Fundacja otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Marka – Śląskie 2017”, za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
1

.

8
0

Adres fundacji:

43-300 Bielsko-Biała, Ul. Jutrzenki 18 43-300 Bielsko – Biała

Telefon kontaktowy

33-499–08–06

Adres e-mail:

zlotelany@gmail.com

NIP:

937 246 31 26