Fundacja ALTERNATA

Fundacja zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego uczestników realizowanych przez nią projektów. Jej celem jest edukacja oraz aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania rozmaitych działań na rzecz małej ojczyzny. Fundacja promuje także działania zmierzające do podniesienia świadomości społecznej oraz zachęca do podejmowania dialogu
Aktualnie w naszym lokalu, w wyniku działań wydobycia kopalnianego i wciąż dokonujących się szkód górniczych, awarii uległa toaleta. Biorąc udział w projekcie Pomaganie przez ubranie chcemy uzbierać środki na jej remont.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
8

.

8
0

Adres fundacji:

41-902 Bytom, Piekarska 3/8

Telefon kontaktowy

603554586

Adres e-mail:

biuro@alternata.pl

NIP:

6263031768