Informacje o fundacji

Nasza Misja Misją Aniołów Sprawiedliwości jest zwalczanie nadużyć firm windykacyjnych, funduszy sekurytyzacyjnych, banków i parabanków. W realizacji misji wspierana jest przez prawników, adwokatów, radców prawnych, organizacje pozarządowe i całe grono wolontariuszy.

O Fundacji Fundacja Angeli Iustitia „Anioły Sprawiedliwości” działa na rzecz zmian i rozwoju prawa w zakresie odciążenia sądownictwa, wyrównania szans stron uczestniczących w sporze, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, zreformowania systemu doręczeń oraz ograniczenia możliwości bezkarnych nadużyć prawnych przez podmioty uczestniczące w procesie. Pracuje nad wzmacnianiem w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i praw obywateli. Podejmuje współpracę z sądami, mediami, organizacjami społecznymi oraz urzędami na rzecz edukacji prawnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
8
8

.

0
0

Dorota M. (19-09-2019)

Fundacja Angeli Iustitia "Anioły Spraw...

12.20 zł
Wiktoria C. (25-08-2019)

Fundacja Angeli Iustitia "Anioły Spraw...

9.00 zł
Katarzyna P. (16-04-2019)

Fundacja Angeli Iustitia "Anioły Spraw...

14.30 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 02-562 Warszawa, Odolańska 15/5, 02-562 Warszawa

NIP: 525-271-27-31

Tel./fax: 606154020

Adres e-mail: kontakt@angeli-iustitia.pl


Jak pomagamy?


Nasza działalność Fundacja od początku swojej działalności, przystąpiła w charakterze interwenienta ubocznego do blisko 5 tysięcy spraw. W ponad 2 tysiącach spraw, Sąd odmówił Fundacji udziału w sprawie z urzędu. W pozostałych sprawach, na próbę niedopuszczenia Fundacji do procesu, zmienialiśmy charakter przystąpienia i przystępowaliśmy jako organizacja społeczna za pisemną zgodą pozwanego. Jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy mamy kontakt z pozwanym. W pozostałych przypadkach, pomimo tego, że pozwany nie uczestniczy w sprawie, a wszelka korespondencja wraca do Sądu z adnotacją „adresat wyprowadził się”, „adresat nie mieszka”, „adresat nieznany”, Sąd nie wykazuje zainteresowania przystąpieniem Fundacji do procesu po stronie pozwanego by ten, jako nieobecny i nie mogący się bronić, mógł otrzymać wsparcie organizacji społecznej. Monitorujemy aż 2,7 tysiąca takich spraw i mamy związane ręce. Prowadzimy obecnie 789 spraw, 261 oczekuje na podjęcie, a pozostałe wciąż są na etapie przygotowawczym. Blisko tysiąc naszych podopiecznych może się już cieszyć korzystnym dla nich rozstrzygnięciem. Ponadto, Fundacja bierze czynny udział w konferencjach naukowych z dziedziny prawa.