Fundacja Angeli Iustitia "Anioły Sprawiedliwości"

Nasza Misja Misją Aniołów Sprawiedliwości jest zwalczanie nadużyć firm windykacyjnych, funduszy sekurytyzacyjnych, banków i parabanków. W realizacji misji wspierana jest przez prawników, adwokatów, radców prawnych, organizacje pozarządowe i całe grono wolontariuszy.

O Fundacji Fundacja Angeli Iustitia „Anioły Sprawiedliwości” działa na rzecz zmian i rozwoju prawa w zakresie odciążenia sądownictwa, wyrównania szans stron uczestniczących w sporze, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, zreformowania systemu doręczeń oraz ograniczenia możliwości bezkarnych nadużyć prawnych przez podmioty uczestniczące w procesie. Pracuje nad wzmacnianiem w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i praw obywateli. Podejmuje współpracę z sądami, mediami, organizacjami społecznymi oraz urzędami na rzecz edukacji prawnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
8
8

.

0
0

Adres fundacji:

02-562 Warszawa, Odolańska 15/5, 02-562 Warszawa

Telefon kontaktowy

606154020

Adres e-mail:

kontakt@angeli-iustitia.pl

NIP:

525-271-27-31