Fundacja Cegiełka

Fundacja Cegiełka działa od 2016 r. Pod swoją opieką ma dzieci z trudnościami rozwojowymi. Fundacja Cegiełka " realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność zdrowotną, edukacyjną i terapeutyczną. W fundacji pracują certyfikowani specjaliści metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi. Swoje kwalifikacje zdobywają zarówno w Polsce jak i w Europie.

Celami Fundacji są: 1. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom; 2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ich rozwoju; 3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju; 4. Organizowanie pomocy medycznej. terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi w szczególności dla dzieci; 5. Prowadzenie placówek oświatowych, w szczególności dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; 6. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

73-110 Stargard, Limanowskiego32

Telefon kontaktowy

509591967

Adres e-mail:

fundacjacegielka@gmail.com

NIP:

8542414096