Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur

Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy z potrzeby serca starają się nieść pomoc zwierzętom, głównie kotom. Fundację ustanowiliśmy w odpowiedzi na rosnącą liczbę bezdomnych kotów domowych oraz stale pogarszające się warunki bytowania kotów wolno żyjących w mieście. Koty, które są pod naszą opieką, przebywają w tzw. domach tymczasowych – czyli prywatnych mieszkaniach wolontariuszy, gdzie są leczone, odkarmiane i socjalizowane. Później szukamy dla nich kochających i odpowiedzialnych opiekunów. Chcielibyśmy spopularyzować wśród naszego społeczeństwa ideę adopcji zwierząt po tzw. „przejściach” (schronisko, porzucenie przez poprzednich opiekunów) oraz przekonać osoby planujące zakup kota czy psa, że lepiej poszukać dla siebie zwierzaka u wolontariuszy lub w schronisku, niż kupić go na targowiskach czy w pseudohodowli, gdzie zwierzęta traktowane są jak maszynki do robienia pieniędzy. Fundacja kładzie też duży nacisk na spopularyzowanie kastracji psów oraz kotów niehodowlanych (wszystkich nierasowych, „rasowych” bez rodowodu oraz takich, które nie posiadają licencji hodowlanej) jako najlepszego sposobu na ograniczenie bezdomności wśród tych zwierząt. Zajmujemy się również kotami wolno żyjącymi. Z posiadanych środków prowadzimy akcję kastracji zwierząt bezdomnych, zapewniamy im tymczasowe schronienie na czas rekonwalescencji po zabiegu i ewentualnego leczenia. Jesteśmy organizacją charytatywną działającą pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Osoby pracujące na rzecz Fundacji nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

4
1
6
3

.

6
0

Adres fundacji:

60-332 Poznań, Grochowska 49a

Telefon kontaktowy

501 280 282

Adres e-mail:

fundacja@kocipazur.org

NIP:

9721138696