Fundacja DOBROWSKAZ

Fundacja DOBROWSKAZ, w swoich założeniach ma docierać z dobrocią i wsparciem do rodziców i do dzieci, z obszarów zagrożonych wykluczeniem. Chcemy wspierać ich rozwój, wskazywać na dobro - dobre rzeczy, uczucia, działanie; tak aby mogło to w nich zakiełkować i dać owoc w postaci przekazywanej DOBROCI dalej.

Uchwycić, Wskazać dobro – niedoskonały człowiek może poznawać „dobro”, aby je brać i dawać. Czas naszych narodzin nie zależy od nas, lecz My decydujemy, jakie życie prowadzimy. Sokrates żyjący ok. V w.p.n.e. twierdził, że tylko to, co dobre jest naprawdę pożyteczne. Jezus żyjący na początku naszej ery stwierdził, że tylko Bóg jest dobry. Uczciwym było by stwierdzenie: „nie wszystko, co robimy jest dobre i stale uczymy się, czym jest dobro”. Ludzkość od zarania boryka się z niezliczonymi dramatami nie znając Dobra. Stąd nasza idea – choć sami nie jesteśmy dobrzy to wskazujemy na dobro, które doświadczamy. Nasz wizja jest prosta – wskazać, że „dobro” jest najbardziej pożądanym ludzkim celem, choć jest antagonizmem zła. Z miasta nie widać samotności wiejskich dzieci często popegeerowskich wsi małych gmin czy osad. Docieramy do rodziców i do dzieciaków, do których zdążyło dotrzeć już alkohol, papierosy, dealerzy „z towarem”, przedwczesny sex. Zanim powstała myśl o powołaniu fundacji, w naturalnych okolicznościach kilkoro ludzi dobrej woli, wykroiło ze swojego życia czas, aby bezinteresownie dzielić się radością z innymi. Od trzech lat organizujemy biwako-kolonie dla dzieci z miejsc jak się wydaje szczególnie zapomnianych, „dalekich od szosy”, z wsi, w których nie ma, z kogo zmontować ekipy by pokopać piłkę. Kolonijne atrakcje mają praktyczny cel, przekaz: „Spójrz na Dobro” – nawet, gdy wszystko wokoło ciebie byłoby przeciw tobie, to – patrz na dobroć, która jest esencją życia. Naszą misją jest dobro w praktyce. Wskazanie na dobro, na które nie trzeba zasłużyć. Dar który sami kiedyś otrzymaliśmy, w naturalny sposób podajemy kolejnym pokoleniom. Wielu z nas doświadczyło swoistej przemiany w kierunku dobra. Taka ludzka spłata długu wobec tych, którzy kiedyś nam podali rękę i wskazali na coś innego niż znaliśmy – to było DOBRO. Niestety w praktyce widzimy, że nie wystarczy tych kilka dni wakacyjnych – potrzeb tych dzieci jest zdecydowanie więcej. Chcemy czegoś więcej, co można byłoby robić w ciągu roku. Fundacja ma być próbą reakcji na to, aby nie tracić tego, co udaje się nam osiągnąć w ciągu lata. Nie chcemy nic w zamian, jak tylko wskazać, że można inaczej, że jest ktoś, „komu zależy”.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
2
2
1

.

1
0

Adres fundacji:

76-200 Słupsk, Tramwajowa 5/26

Telefon kontaktowy

+48 597276132

Adres e-mail:

fundacja@dobrowskaz.pl

NIP:

8393189434