Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi

Nasza fundacja prowadzi Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie. Placówka jest prowadzona od 1999 roku. Zapewniamy całodobowy pobyt , wyżywienie, pomoc socjalną,prawną psychologiczną samotnym matką z dziećmi, kobietom w ciąży, ofiarom przemocy.

Celami Fundacji są: Niesienie pomocy ludziom doświadczonym przez los, w szczególności matkom samotnie wychowującym dzieci. Prowadzenie domów opieki dla samotnych matek z dziećmi, kobiet w ciąży, ofiar przemocy. Organizacja imprez charytatywnych i działalność charytatywna.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

8
8
4

.

7
0

Adres fundacji:

09-166 Gralewo, Kraśniewo 23

Telefon kontaktowy

517750678

Adres e-mail:

fundacjakrasniewo@wp.pl

NIP:

531-14-60-019