Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?"

Fundacja „Akogo?” powstała z myślą o rozwiązywaniu problemów osób będących w śpiączce. Fundacja wybudowała pierwszy w Polsce ośrodek neurorehabilitacyjny "Budzik" dla dzieci w śpiączce, zainicjowała i pomogła stworzyć pierwszy oddział wybudzeniowy dla dorosłych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, a obecnie trwa zaawansowana budowa kliniki "Budzik" dla dorosłych przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

Fundacja "Akogo?" to organizacja pozarządowa, założona w 2002 roku z inicjatywy Ewy Błaszczyk i ks. Wojtka Drozdowicza. Celem fundacji jest rozwiązywanie problemów osób dorosłych i dzieci przebywających w śpiączce. Fundacja wspólnie z Ministerstwem Zdrowia wypracowała Program leczenia dzieci w śpiączce w fazie B, który został wdrożony do systemu publicznej opieki zdrowotnej. Fundacja prowadzi działania zmierzające do sprowadzania do Polski światowych osiągnięć medycznych dotyczących problematyki śpiączki, wymiany wiedzy naukowej i wdrażania programów eksperymentalnych. Cyklicznie organizuje Konferencje Naukowe z udziałem wielu światowej sławy prelegentów, naukowców i lekarzy. Efektami tych spotkań są m.in: projekt wykonania w Polsce nowatorskich operacji wszczepu stymulatorów ośrodkowego układu nerwowego (sznura tylnego) i program z wykorzystaniem komórek macierzystych.

W lutym 2020r. Fundacja uruchomiła przychodnię konsultacyjno-medyczną „Akogo-med”. Przyjmują w niej neurolodzy i neurochirurdzy (przedsięwzięcie komercyjne umożliwiające pacjentom skomunikowanie się z wysokiej klasy specjalistami). Wypracowane zyski przychodni będą przekazywane na cele statutowe Fundacji „Akogo?”.

 

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
1
1
4
9

.

8
6

Adres fundacji:

01-673 Warszawa, ul. Podleśna

Telefon kontaktowy

22 832 19 13

Adres e-mail:

fundacja@akogo.pl

NIP:

118-16-54-466