Fundacja im. Józefa Fettera Pora na Seniora

Zbudowaliśmy Fundację „Pora na Seniora”, aby odmienić życie osób starszych. Z pomocą młodych pokoleń aktywizujemy osoby, które doświadczyły alienacji oraz wykluczenia społecznego. Chcemy być katalizatorem tworzenia nowej rzeczywistości, w której wiek przestaje być ograniczeniem, a okres senioralny staje się pięknym czasem.

Wyobraź sobie świat bez różnic pokoleniowych, bez samotności i wykluczenia, w którym panuje wzajemny szacunek, otwartość i ciekawość siebie nawzajem. Świat, w którym każdy czuje się potrzebny i ma swoje Miejsce. Nasza Fundacja organizuje codzienne spotkania z kulturą i sztuką, gry towarzyskie oraz stwarza przestrzeń dla międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Wspieramy również tych najbardziej potrzebujących, którym dostarczamy najpotrzebniejsze rzeczy do godziwego funkcjonowania.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 159/60

Telefon kontaktowy

501200202

Adres e-mail:

katarzyna.fetter@poranaseniora.org.pl

NIP:

5213885568