Fundacja IMPULS Fabryka Kreatywności

Fundacja IMPULS Fabryka Kreatywności powstała w styczniu 2017 roku, jako efekt wspólnych pasji i zainteresowań, a przede wszystkim, by dać upust kreatywności i pomysłom wszystkich jej członków. Nie dajemy sobie żadnych ograniczeń. Naszym podstawowym celem jest integracja ludzi, z którymi będziemy mieć ten sam cel - Pomoc tym, którzy pomocy potrzebują. Chcemy zarażać chęcią pomagania, chcemy otworzyć społeczność na innych.

Działamy dopiero od czterech miesięcy a mamy już za sobą przeprowadzonych z dużym sukcesem kilka akcji. Skupiamy się przede wszystkim na organizacji imprez kulturalnych i sportowych, z których dochód będzie przeznaczany dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Działamy między innymi w zakresie promowania kultury i sztuki, integrujemy rodziny i odciągamy dzieci od komputerów, wspieramy rodzinny oraz instytucjonalny system pieczy, działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia, edukacji oraz oświaty. Wystarczy jeden IMPULS by ruszyć lawinę dobra.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
3
0
0

.

1
0

Adres fundacji:

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Jasna 40/8

Telefon kontaktowy

600334709

Adres e-mail:

fundacjaimpuls-fk@wp.pl

NIP:

6332236368