Informacje o fundacji

FUNDACJA JOANNY RADZIWIŁŁ OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA - "Żywi, uczy i pomaga" Codziennie otacza opieką 34 dzieci i młodzież pochodzących z rodzin potrzebujących pomocy materialnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Celem fundacji są działania edukacyjno – kulturalno – wychowawcze na rzecz podopiecznych dzieci i młodzieży, wsparcie potrzebujących rodzin oraz starszych, samotnych osób.

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła istnieje po to, aby zapewnić polskim dzieciom, młodzieży i osobom starszym bezpieczne, godne i szczęśliwe życie. Fundacja tworzy 2 domy dzienne dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat z najtrudniejszych rodzin z warszawskiej Pragi. Podopieczni pochodzą z rodzin potrzebujących wsparcia materialnego, ale też nierzadko cechujących się licznymi dysfunkcjami, problemami alkoholowymi i wieloma innymi. Fundacja zapewnia im codzienną opiekę, a także wsparcie edukacyjne i rozwojowe. Dzieci mają dzięki niej bezpieczny d om, radosny, pełen przyjaźni i miłości. To w nim uczą się życia z drugim człowiekiem opartym na wzajemnym szacunku, bliskości, właściwej komunikacji. Nabywają poczucia własnej wartości, zaczynają dostrzegad potrzeby innych i uczą się budowad relacje. Podopieczne dzieci i młodzież codziennie otrzymują też w fundacji posiłki finansowane ze środków programu „ Wielki Talerz” , który działa od 2008 roku. Jego głównym celem jest zagwarantowanie pysznych , zdrowych posiłków potrzebującym dzieciom. Poprzez codzie inne obiady fundacja zapewni a dzieciom poczucie bezpieczeostwa, wraz z zapachem prawdziwego domu . Program zawiera:comiesięczne wsparcie w wysokości 96 zł finansujące obiady 1 dziecku przez cały miesiąc, naukę gospodarnego zarządzania jedzeniem, racjonalnych zakupów, przetwarzania jedzenia, zdrowego żywienia, przygotowywania wspólnych posiłków, celebracji jedzenia razem, slow food. Wszystkie aktualności dotyczące działalności fundacji znajdą Państwo na fundacyjnych stronach, do których odwiedzania serdecznie zapraszamy: -> http://fundacjajoannyradziwill.pl/pl/home/ -> https://www.facebook.com/opiekunczeskrzydla/ http://wielkitalerz.pl/ -> https://www.facebook.com/wielkitalerz/

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

6
0
1

.

6
0

Klaudia R. (07-11-2019)

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze S...

5.00 zł
Anna K. (19-11-2019)

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze S...

8.40 zł
agnieszka R. (12-07-2019)

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze S...

5.80 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 04-128 Warszawa, Omulewska 19

NIP: 521-37-43-928

Tel./fax: +48226102855

Adres e-mail: k.ostrowska@fundacjajoannyradziwill.pl


Jak pomagamy?


Wyrównujemy szanse edukacyjne, emocjonalne i rozwojowe dzieci i młodzieży pochodzących z najbiedniejszych polskich rodzin. Prowadzimy dwa dzienne domy dla dzieci i młodzieży, wspieramy mamy, prowadzimy Bawialnię dla Dorosłych - dla samotnych osób dorosłych +55. Wspieramy całe rodziny należące do rodziny Fundacji :)