Fundacja Kompas

Fundacja Kompas została założona w 2018 roku z inicjatywy młodych osób. Sam pomysł zrodził się dużo wcześniej, podczas licznych rozmów i wyrastał z osobistych doświadczeń, wspólnych pasji i zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. To właśnie wtedy wpadliśmy na pomysł… mniej mówić, więcej działać!

Zasadniczym celem fundacji jest ukształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Dlatego chcemy: - aby wszystkie dzieci i młodzież miały równe szanse na start oraz mogły kształtować swoją przyszłość zgodnie z zainteresowaniami; - angażować się w projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości, mające na celu społeczny i duchowy rozwój młodych ludzi. - wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu. Pomóc im rozwijać i pielęgnować pamięć o historii naszego narodu. - podejmować współpracę z firmami, instytucjami, a także osobami prywatnymi, które podzielają nasze pasje i chcą włączyć się w realizację celów, jakie przyświecają naszej fundacji.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

9

.

2
0

Adres fundacji:

37-111 Rakszawa, Rakszawa 1285

Telefon kontaktowy

669545298

Adres e-mail:

biuro@fundacjakompas.pl

NIP:

8151803474