Informacje o fundacji

Fundacja Kompas została założona w 2018 roku z inicjatywy młodych osób. Sam pomysł zrodził się dużo wcześniej, podczas licznych rozmów i wyrastał z osobistych doświadczeń, wspólnych pasji i zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. To właśnie wtedy wpadliśmy na pomysł… mniej mówić, więcej działać!

Zasadniczym celem fundacji jest ukształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Dlatego chcemy: - aby wszystkie dzieci i młodzież miały równe szanse na start oraz mogły kształtować swoją przyszłość zgodnie z zainteresowaniami; - angażować się w projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości, mające na celu społeczny i duchowy rozwój młodych ludzi. - wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu. Pomóc im rozwijać i pielęgnować pamięć o historii naszego narodu. - podejmować współpracę z firmami, instytucjami, a także osobami prywatnymi, które podzielają nasze pasje i chcą włączyć się w realizację celów, jakie przyświecają naszej fundacji.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

9

.

2
0

Mateusz W. (10-01-2020)

Fundacja Kompas

4.50 zł
Ewa G. (13-01-2020)

Fundacja Kompas

2.40 zł
Karolina B. (30-12-2019)

Fundacja Kompas

2.30 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 37-111 Rakszawa, Rakszawa 1285

NIP: 8151803474

Tel./fax: 669545298

Adres e-mail: biuro@fundacjakompas.pl


Jak pomagamy?


W dotychczasowej (blisko dwuletniej) działalności Fundacja zorganizowała m.in.: 1. Akcję Licytację mającą na celu wsparcie finansowe Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej w zakupie pieca centralnego ogrzewania oraz modernizacji kotłowni (14 sierpnia 2019 r. - 27 listopada 2019 r.); 2. Zajęcia plastyczne przeprowadzone w Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej związane z wykonaniem kartek świątecznych (30 listopada 2019 r.); 3. Wojewódzki Konkurs Krasomówczy (Przemyśl, 25 października 2019 r.); 4. Spartakiadę Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Województwa Podkarpackiego (Krosno, 8 października 2019 r.); 5. III edycję Mistrzostw Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce Nożnej (Przemyśl, 5 czerwca 2019 r.); 6. Projekt „Ocalić od zapomnienia” (projekt trwał od 13 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.); 7. Zbiórkę na rzecz p. Dariusza Chwieja z Przeworska, lekarza ginekologa, który uległ udarowi (17 listopada 2018 r. - 22 sierpnia 2019 r.); 8. Konferencję „Start w dorosłe życie” (Rzeszów, 28 września 2018 r.); 9. Akcję „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” (akcja trwała od 10 sierpnia do 12 października 2018 r. na terenie województwa podkarpackiego); 10. II edycję Mistrzostw Podkarpacia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piłce Nożnej (Przemyśl, 14 września 2018 r.).