Fundacja Kulawa Warszawa

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich, pod względem architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się. Zmieniamy postrzeganie osób z niepełnosprawnościami.

Sprawdzamy dostępność różnych obiektów, przestrzeni publicznej oraz pomagamy w projektowaniu nowych obiektów uwzględniając dostępność dla wszystkich, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy warsztaty i szkolenia. Bierzemy udział w konsultacjach dot. projektowania uniwersalnego, wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich praw. Wspieramy działalność artystyczną, kulturalną, sportową i edukacyjną osób z niepełnosprawnością. Zależy nam na promowaniu niezależnego życia osób z niepełnosprawnością. Uczestniczymy w debatach publicznych i konferencjach związanych ze wsparciem i prawami osób z niepełnosprawnościami. Interweniujemy w przypadkach naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

5
0
3

.

0
8

Adres fundacji:

02-495 Warszawa, Ul. Herbu Oksza 25/138

Telefon kontaktowy

796866696

Adres e-mail:

fundacja@kulawawarszawa.pl

NIP:

5213745413