Fundacja Miasto Kotów

Fundacja Miasto Kotów powstała w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich bytowania oraz walki z bezdomnością. Kochamy koty i całym sercem oddajemy się pomocy tym najbardziej potrzebującym, bezpańskim, zaniedbanym.

Fundacja Miasto Kotów powstała w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich bytowania oraz walki z bezdomnością. Kochamy koty, pomagamy im, dlatego powstanie FMK jest naturalną konsekwencją działań, którymi zajmujemy się prywatnie od wielu lat. Przede wszystkim skupiamy się na tych najbardziej skrzywdzonych, porzuconych i niechcianych oraz szukaniu im dobrych, odpowiedzialnych opiekunów. Podstawowym aspektem naszej działalności jest tworzenie i prowadzenie tzw. domów tymczasowych, które są alternatywą dla przepełnionych schronisk dla zwierząt. Wszystkie koty przebywające pod naszą opieką mieszkają w domach członków i wolontariuszy Fundacji. Dzięki troskliwej opiece tymczasowych opiekunów i ich rodzin, dochodzą do zdrowia, socjalizują się, uczą domowych odgłosów, obcowania z ludźmi i innymi zwierzętami. Wspieramy również karmicieli w prawidłowej opiece nad kotami wolno żyjącymi. Pomagamy im w sterylizacji i kastracji, leczeniu oraz budowaniu domków dla kotów. Praca, którą wykonujemy dla podopiecznych Fundacji jest całkowicie charytatywna i dodatkowa, poza obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, a swoją działalność opieramy wyłącznie na wolontariacie i wsparciu darczyńców.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
0
2
9

.

7
0

Adres fundacji:

97-300 Piotrków Trybunalski , Modrzewskiego, 36a/15

Telefon kontaktowy

604659032

Adres e-mail:

kontakt@miastokotow.pl

NIP:

7712877743