Fundacja Ocalenie

Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie w Polsce. Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

6
8

.

3
0

Adres fundacji:

00-537 Warszawa, Krucza 6/14a

Telefon kontaktowy

22 828 04 50

Adres e-mail:

biuro@ocalenie.org.pl

NIP:

1181570203