Fundacja Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY

Fundacja Animal Security działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Naszym celem jest pomagać zwierzętom, które uległy wypadkom, są chore, bądź doznały cierpienia z rąk człowieka lub są trzymane są w złych warunkach. W głównej mierze pomagamy wolno żyjącym kotom oraz psom.

Fundacja Animal Security działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Naszym celem jest pomagać zwierzętom, które uległy wypadkom, są chore, bądź doznały cierpienia z rąk człowieka lub są trzymane są w złych warunkach. W głównej mierze pomagamy wolno żyjącym kotom oraz psom. Staramy się otaczać naszych podopiecznych jak najlepszą opieką weterynaryjną i wyadoptować je, znajdując im szczęśliwe domy - takie, w których już nigdy nie spotka ich krzywda. Staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierząt i aktywnie zwalczać przejawy znęcania się nad zwierzętami. Działamy również prewencyjnie, starając się zapobiegać krzywdzeniu zwierząt, poprzez edukację najmłodszych. Przeprowadzamy prelekcje w szkołach i przedszkolach oraz organizujemy wydarzenia o tematyce zwierzęcej. Zachęcamy również wszystkie wrażliwe osoby do dokarmiania bezdomnych kotów, np. podczas spacerów i wycieczek po mieście. Nasza działalność opiera się na działaniach wolontariuszy.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

4
4
0

.

2
6

Adres fundacji:

60-219 Poznań, Hetmańska 54

Telefon kontaktowy

725972032

Adres e-mail:

agnieszka@animal-security.pl

NIP:

779-240-25-44