Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK

Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK została założona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Celem działania Fundacji jest wspomaganie osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, realizowanym poprzez: Prowadzenie mieszkań treningowych dla bezdomnych kobiet, a wśród nich zwłaszcza samotnych matek. Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i mających trudności materialne. Udzielanie pomocy doraźnej rodzinom w kryzysie.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
5
1
8

.

8
8

Adres fundacji:

31-409 Kraków, Woronicza 3b

Telefon kontaktowy

+48503504987

Adres e-mail:

pomoc@popierwszeczlowiek.pl

NIP:

9452184569