Fundacja Podaruj Serce

Celami fundacji są: 1. Pomoc osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami. 2. Pomoc osobom czekającym na drogie zabiegi medyczne. 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. 4. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym oraz medycznym. 5. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 6. Pomoc osobom biednym w zapewnieniu dobrych warunków mieszkalnych. 7. Organizacja wypoczynku dzieciom i młodzieży. 8. Wspieranie uzdolnionej młodzieży. 9. Udzielanie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( dz. U. 2013 r . Poz. 182 ze zmianami )

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os.Rosochy 26/18

Telefon kontaktowy

535887955

Adres e-mail:

fundacjapodarujserce@gmail.com

NIP:

6612373416