Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat"

Misją Fundacji "Kolorowy Świat" jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym specjalistycznej i wieloaspektowej opieki rehabilitacyjno-edukacyjnej na każdym etapie życia. Naszym celem jest przystosowanie dzieci niepełnosprawnych do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” jest prężnie rozwijającą się organizacją pożytku publicznego działającą w sferze ochrony zdrowia i edukacji. Od 2003 roku pomaga dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi prowadząc Niepubliczne Kolorowe Przedszkole, Szkołę, Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz NZOZ Kolorowy Ośrodek – Dzienny Oddział Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, a także Program Opieki nad Wcześniakami "Otulinka". Do najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” należą: •Cykliczny Łódzki Bieg „Daj Piątaka na Dzieciaka” organizowany od 2014 ; •Ogólnopolska Kampania Społeczna #17 milionów – traktująca o problemach osób dotkniętych MPD; •Organizacja w Łodzi Międzynarodowych Konferencji Naukowych na temat wczesnego wspomagania.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
7
8
9

.

9
0

Adres fundacji:

91-457 Łódź, Łódź, ul.Żabia, 10/12

Telefon kontaktowy

42 640 67 09

Adres e-mail:

b.kaminska@kolorowyswiat.org

NIP:

726-24-48-604