Informacje o fundacji

Marzymy o tym, żeby Polki, Polacy i cudzoziemcy żyli razem w zgodzie, szanowali i akceptowali się nawzajem. Dzięki nam cudzoziemcy uczą się polskiego, zdobywają nowy zawód, rodziny znajdują mieszkanie, dzieci idą do szkół. Uczymy licealistów w polskich szkołach, że Czeczen, Tybetańczyk czy Syryjka zasługuje na szacunek i przyjaźń.

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Kontynuujemy działania, które były przez 22 lata realizowane w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Fundacja została stworzona przez byłe pracownice PAH. W Fundacji Refugee.pl pracują i pomagają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z migrantami, repatriantami i uchodźcami oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami krajowymi i międzynarodowymi w organizacjach pozarządowych. Wszyscy członkowie zarządu mają szeroką wiedzę dotyczącą zjawiska migracji i przymusowej migracji popartą szeregiem publikacji, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych czy uczestnictwem w grupach roboczych i eksperckich.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

8
1
7

.

5
0

Justyna B. (17-07-2019)

Fundacja Refugee.pl

16.00 zł
anna w. (27-01-2020)

Fundacja Refugee.pl

4.20 zł
Alexey S. (19-01-2020)

Fundacja Refugee.pl

12.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 00-028 Warszawa, Bracka 23/51

NIP: 5242775598

Tel./fax: 22 121 20 00

Adres e-mail: info@refugee.pl


Jak pomagamy?


Skupiamy się między innymi na: działaniach na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą; działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganiu przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowaniu postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą; przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka; niesieniu pomocy humanitarnej w Polsce; wspieraniu, upowszechnianiu i propagowaniu działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny; wspieraniu wolontariatu i postaw obywatelskich; zwiększaniu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat zjawiska przymusowej migracji i migracji.