Fundacja Refugee.pl

Marzymy o tym, żeby Polki, Polacy i cudzoziemcy żyli razem w zgodzie, szanowali i akceptowali się nawzajem. Dzięki nam cudzoziemcy uczą się polskiego, zdobywają nowy zawód, rodziny znajdują mieszkanie, dzieci idą do szkół. Uczymy licealistów w polskich szkołach, że Czeczen, Tybetańczyk czy Syryjka zasługuje na szacunek i przyjaźń.

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Kontynuujemy działania, które były przez 22 lata realizowane w Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Fundacja została stworzona przez byłe pracownice PAH. W Fundacji Refugee.pl pracują i pomagają osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z migrantami, repatriantami i uchodźcami oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu dużymi projektami krajowymi i międzynarodowymi w organizacjach pozarządowych. Wszyscy członkowie zarządu mają szeroką wiedzę dotyczącą zjawiska migracji i przymusowej migracji popartą szeregiem publikacji, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych czy uczestnictwem w grupach roboczych i eksperckich.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

8
1
7

.

5
0

Adres fundacji:

00-028 Warszawa, Bracka 23/51

Telefon kontaktowy

22 121 20 00

Adres e-mail:

info@refugee.pl

NIP:

5242775598