Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Fundacja Rodzin Adopcyjnych od ponad 16 lat prowadzi w Otwocku Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny, w którym przebywają porzucone lub osierocone niemowlęta w wieku od urodzenia do ukończenia 1 roku życia. KRS: 0000151113
Fundacja założona została przez grupę rodziców adopcyjnych, którzy przyjęli osierocone dzieci do swoich rodzin, a potem postanowili pomagagać następnym dzieciom. Różnica między adoptowaniem kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka jest olbrzymia - zrozumieliśmy jak ważna jest dla dzieci szybka diagnoza i natychmiast podjęte leczenie, dobra opieka i zapobieganie chorobie sierocej - i jak najszybsza adopcja. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się także z innymi rodzinami adopcyjnymi. Zawsze najważniejszym celem wszystkich naszych działań było uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w domu dziecka, zwanym obecnie placówką opiekuńczo-wychowawczą. Fundacja Rodzin Adopcyjnych rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 1997 roku i jest samodzielnym podmiotem prawnym (Nr KRS: 0000151113, Regon 012809577). Od kwietnia 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), zbierając 1% podatku w rozliczeniach rocznych PIT. Informacja o Fundacji także tutaj: http://bazy.ngo.pl/profil/38463/Fundacja-Rodzin-Adopcyjnych

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

3
5
9
3

.

9
8

Adres fundacji:

00-695 Waszawa, Nowogrodzka 49

Telefon kontaktowy

506380574

Adres e-mail:

kinga.blaszczyk@adopcja.org.pl

NIP:

113-19-66-287