Fundacja Salemander

Współpraca ze środowiskiem lekarskim i fizjoterapeutycznym, w szczególności w zakresie opieki domowej nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. Prowadzenie działalności badawczej i naukowej w zakresie medycyny i rehabilitacji, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami. Prowadzenie działalności charytatywnej. Wspieranie grup defaworyzowanych społecznie, w tym chorych (ze szczególnym uwzględnieniem cierpiących na choroby nerwowo- mięśniowe) niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Dystrofia Miesniowa Duchennea. Próbujemy zatrzymać i spowolnić chorobę - zatrzymać śmierć. Kupić bezcenny czas dla wspaniałych chłopaków. Szkolimy rehabilitantów do pracy z chłopcami z DMD, aby ich mięsnie pracowali dłużej i sprawniej. Aby mogli żyć razem z rówieśnikami, żyć w miarę komfortowo, na ile choroba pozwoli.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

54-206 Wroclaw, Legnicka 65

Telefon kontaktowy

603616695

Adres e-mail:

salemander.wroclaw@gmail.com

NIP:

8943048533