Informacje o fundacji

Działania Fundacji Sempre a Frente realizujemy poprzez prowadzenie - Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci Świetlica Kowalska 3 (grupy dla os. 5-9 lat); - Ośrodka Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre (grupy dla os. 10-18 lat) oraz - Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży

Na Świetlicy oferujemy dzieciom: - Opiekę i wychowanie - Pomoc w nauce - Organizację czasu wolnego - Zajęcia specjalistyczne tj. socjoterapię - Dożywianie - Wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć w Świetlicy Także obejmujemy wsparciem rodziców i opiekunów Uczestnictwo w stałych zajęciach Ośrodka pozwala młodzieży zdobyć wiedzę oraz umiejętności m. in. z zakresu relacji międzyludzkich, ich budowania i utrzymywania, skutecznego porozumiewania się, zachowania się w sposób asertywny, efektywnego radzenia sobie z emocjami oraz problemami. Rodziców wyposaża w podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i wychowania, zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz ich funkcji, uczy prawidłowych zachowań i reakcji w sytuacji, gdy dziecko je podejmuje. W Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży: - Prowadzimy bezpłatne konsultacje, poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla młodzieży szkolnej oraz studentów - Prowadzimy stałe zajęcia wzmacniające umiejętności psychospołeczne; - Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania informacyjne, eurolekcje w szkołach; - wspieramy rozwój dialogu usystematyzowanego; - Realizujemy projekty międzynarodowe oraz programy edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży, wzmacniające ich potencjał na rynku pracy oraz ich postawy obywatelskie wspierajmy wszelkie zainteresowane grupy w uzyskiwaniu informacji nt. możliwości wolontariatu; - Wspieramy inicjatywność i zaangażowanie społeczne młodych ludzi.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

8

.

0
0

Kasia K. (15-02-2020)

Fundacja Sempre a Frente

8.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 20-085 Lublin, Ul. Lubartowska 24

NIP: 9462603163

Tel./fax: 690008018

Adres e-mail: biuro@sempre.org.pl


Jak pomagamy?


Fundacja Sempre a Frente funkcjonuje i konsekwentnie realizuje swoje zadania od 2010 roku. Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to Nauka i Rozwój przez Doświadczanie. Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie są naturalnymi potrzebami człowieka.