Fundacja Spełnienie

Osoby działające w Fundacji Spełnienie w większości wywodzą się ze Szprotawy i okolic. Staramy się w lokalnym środowisku nadać terminom – świat i człowiek pozytywny wymiar. Drogą do tego jest szeroko pojęta nasza pomoc (m.in. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rodzinom i osobom w trudnej materialnej sytuacji życiowej), a także niesienie pomocy charytatywnej, czy podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Załoga Fundacji z pasją odkrywa nowe tajniki wolontariatu, a co najważniejsze swoją wiedzę chce przełożyć na konkretną pomoc innym.

Jesteśmy organizacją non profit i zarówno zarząd jak i wolontariusze, za nasze prace nie pobierają wynagrodzenia. KIM JESTEŚMY: W 90% wolontariusze fundacji to wspaniała, kreatywna, mądra, inteligenta i przede wszystkim wrażliwa młodzież i dzieci. Są też wśród nas osoby pracujące oraz aktywni seniorzy :-) Uczniowie najmłodszych klas podstawowych działają w wolontariacie akcyjnym jak np. sprzątanie parków, lekka pomoc fizyczna, wysadzanie roślinek, sprzątanie podwórek - tak mieliśmy takie akcje :) Niegdyś gimnazjaliści obecnie 8 klasiści i uczniowie klas 1 szkół ponadpodstawowych: zaczynają uczyć się prac z dziećmi młodszymi, pomagają w lekcjach ale pomagają również osobom starszym np. w robieniu zakupów. Rewelacyjnie sobie radzą podczas eventów, warsztatów i festynów. W fundacji nauczyli się pewnych umiejętności , a teraz tę wiedzę wykorzystują dalej bawiąc się zazwyczaj z dziećmi: malują buźki, działają warsztatowo przy kręceniu balonów, przypinkach, kolorowankach plus oczywiście cały wolontariat akcyjny jak w przypadku grupy najmłodszej ( czyli akcje sprzątania, sadzenia roślinek, ale też pakowanie paczek świątecznych, wydawanie paczek itp. ) Uczniowie szkół średnich: robią wszystko to co młodsze grupy plus jeżdżą na różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, festiwale wolontariatu, uczą się współpracy z innymi instytucjami , organizacjami, administracją. Udzielają korepetycji dzieciom ze szkół podstawowych, w przypadku osób starszych ich pomoc jest NIEOCENIONA. Robią seniorom zakupy, sprzątają mieszkanko, robią małe naprawy, załatwiają transport itp. Ci dłużej działający w fundacji bywają również jako przedstawiciele naszej organizacji podczas różnych prelekcji, spotkań. Występują publicznie w mediach. Tworzą plakaty, prezentacje, pisma. Są wolontariuszami podczas kolonii i wycieczek fundacyjnych - czyli nadzorują maluchy np. utrzymanie porządków w pokojach i higieny osobistej. Studenci: najbardziej doświadczona grupa - Często działają już samodzielnie, prowadzą zabawy urodzinowe. Poproszone o pomoc pilnują i zajmują się doskonale maluchami, są IDEALNYMI CIOCIAMI/NIANIAMI nawet dla niemowlaczków. Podejmują się działań prospołecznych: udzielają korepetycji, pomagają dzieciom w przygotowaniach do egzaminów. Pełnią często trudną rolę powierników dzieci, które borykają się z bardzo trudnymi problemami, a które nie są w stanie nikomu zaufać ( w tej grupie znajduje się również nieliczne grono obecnych absolwentów szkoły średniej ) i są im ogromnym wsparciem, czasem jedyną osobą, która jest w stanie pomóc. To bardzo trudna rola. Mają już uprawnienia do bycia wychowawcą kolonijnym, posiadają prawo jazdy więc przewożą potrzebny sprzęt, dary fundacyjne, żywność, czasem dowożą podopiecznych do lekarzy czy innych instytucji. Biorą udział we wszystkich akcjach wolontarystycznych, pomocowych, paczkowych. Są przedstawicielami i głosem naszej organizacji podczas różnych wydarzeń, konferencji, szkoleń. To one robią zdjęcia, kręcą filmiki. Najstarsza grupa: osoby pracujące - Pracujemy z osobami dorosłymi, pomagamy w napisaniu pism, doradzamy gdzie i po jaką pomoc ( zazwyczaj darmową ) można się udać. Współpracujemy z instytucjami, terapeutami, innymi organizacjami, przedsiębiorstwami. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków na nasze działania, pisaniem wniosków, projektów. Edukujemy, udzielamy wsparcia psychicznego, uczymy samodzielności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, często kryzysowymi. W razie konieczności współpracujemy z prawnikami, którzy świadczą swoje usługi pro-bono i zastępuje w trudnych sytuacjach osoby w sądzie. Nasza organizacja współpracuje również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i za ich wsparcie, radę, pomoc jesteśmy niezwykle wdzięczni. Prowadzimy szkolenia dot. wolontariatu. Organizujemy warsztaty, różnego rodzaju eventy, wycieczki, kolonie. Prowadzimy magazyn z darami: Magazynem zajmuje się najstarsza grupa wolontariuszek: Panie seniorki robią to niezwykle sprawnie. Kolejne nasze działania, to praca niezwykle odpowiedzialna i trudna: bywamy opiekunami osób ubezwłasnowolnionych nie tylko na terenie naszej gminy. Wozimy osoby chore do szpitali i klinik w całej Polsce, dowozimy do sądów na terapie.... I na koniec: DZIAŁAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DZIĘKI WSPARCIU DARCZYŃCÓW Jesteśmy wdzięczni za każde ręce do pomocy, za każdą pomoc z transportem, za każdą złotówkę, którą wpłacacie na nasze konto, za każde dobre słowo w naszym kierunku, za każdy udostępniany apel - DZIĘKUJEMY !

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
9
1

.

9
0

Adres fundacji:

67-300 Szprotawa, B.Prusa, 7/3

Telefon kontaktowy

600991353

Adres e-mail:

edyta.czeczkova@fundacja-spelnienie.pl

NIP:

9241900951