Fundacja Terytorium Neutralne

Fundacja Terytorium Neutralne wspiera młodzież w zakresie szeroko rozumianej edukacji wykraczającej poza program szkolny, poszerzając jej zasięg o palące problemy współczesności, a także odnalezienie się w coraz bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Poza przygotowaniem do świadomego uczestniczenia w demokracji, Fundacja pomaga młodzieży w rozwoju twórczym, poszerzeniu horyzontów i perspektyw życiowych, a także odnalezieniu swojej drogi i wyborze kierunku kariery zawodowej. Fundacja z założenia poszukuje wspólnej płaszczyzny i komunikacji pomiędzy młodymi z różnych krajów, kultur, środowisk, bez podziałów i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, działa na rzecz integracji międzykulturowej, a przeciwdziała zjawiskom ksenofobii, rasizmu, przemocy i wykluczenia społecznego. Fundacja realizuje swoje założenia m.in. poprzez organizację warsztatów, konferencji, wykładów, wystaw i kampanii społecznych.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

01-248 Warszawa, Jana Kazimierza 11B/154

Telefon kontaktowy

733516555

Adres e-mail:

biuro@terytoriumneutralne.com

NIP:

5272950095