Fundacja Werwa Team

Nasza droga do utworzenia Fundacji rozpoczęła się od wolontariatu w grupie nieformalnej Barwy Pomocy ale z czasem zapragnęłyśmy robić coraz więcej i lepiej dla drugiego człowieka...

Nasza Fundacja podejmuje działania na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, organizuje wszelką pomoc potrzebującym a także zajmuje się prowadzeniem terapii polisensorycznej z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro oraz promowaniem idei wolontariatu.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

3
2
7

.

7
0

Adres fundacji:

87-640 Czernikowo, Toruńska 20

Telefon kontaktowy

510853232

Adres e-mail:

fundacjawerwateam@gmail.com

NIP:

8792697735