Informacje o fundacji

Fundacja „Zielona Przystań” powstała z potrzeby serca. Powstała, aby jeszcze lepiej pomagać chorym, starszym i niepełnosprawnym. Jej twórcami są osoby, które od lat pracują w Tarnowie i regionie na rzecz potrzebujących, często wolontaryjnie.

Aktualnie:
Obejmujemy swoją stałą pomocą Igora i Wiktora Węgrzynów
Igor i Witor to bliźnięta urodzone 20 kwietnia 2016 r. W październiku 2017 r. pojawiły się pierwsze oznaki choroby. Chłopcy zmagają się z chorobą, której do tej pory do końca nie udało się zdiagnozować. Objawia się ona m.in. postępującą błyskawicznie utratą wzroku, atakami drgawek oraz zaburzeniami równowagi i chodu. Pomagamy m.in. w zbieraniu środków na rehabilitację.

Wehikuł czasu – prowadzimy warsztaty dla szkół, firm, instytucji
W ramach projektu wykorzystywany jest specjalny strój – symulator starości, który pozwala młodszym ludziom przeżyć ograniczenia występujące w podeszłym wieku. W ramach „Wehikułu czasu” uczestnicy zajęć zakładają symulator, który ogranicza ruch i zwiększa ciężar osoby o kilkanaście kilogramów.
Okulary pozwalają zobaczyć świat oczami osoby chorej na jaskrę, zaćmę, cukrzycę. Słuchawki ograniczają słuch, a nakładki na buty stwarzają problemy z utrzymaniem równowagi.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra i pożytku publicznego w zakresie m.in.:
- działalności w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa);
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspierania osób zależnych i niesamodzielnych;
- działalności charytatywnej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości społecznej;
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

3
2
6

.

4
0

Anna P. (19-01-2020)

Fundacja "Zielona Przystań"

11.30 zł
Jola L. (05-09-2019)

Fundacja "Zielona Przystań"

8.00 zł
Katarzyna Z. (17-12-2019)

Fundacja "Zielona Przystań"

2.60 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 33-100 Tarnów, ul. Skargi 29a

NIP: 8733266293

Tel./fax: 507127311

Adres e-mail: fundacjazielonaprzystan@gmail.com


Jak pomagamy?


Fundacja Zielona Przystań obejmuje swoją stałą pomocą Igora i Wiktora Węgrzynów z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa.

Igor i Witor to bliźnięta urodzone 20 kwietnia 2016 r. W październiku 2017 r. pojawiły się pierwsze oznaki choroby. Chłopcy zmagają się z chorobą, której do tej pory do końca nie udało się zdiagnozować. Objawia się ona m.in. postępującą błyskawicznie utratą wzroku, atakami drgawek oraz zaburzeniami równowagi i chodu. Bracia przez półtora roku rozwijali się prawidłowo. Ich zachowanie nie dawało żadnych powodów do niepokoju aż do 20 października 2017 roku. Wtedy to u Igorka pojawił się oczopląs. Lekarz rodzinny skierował chłopca do szpitala, gdzie przebadano dziecko pod kątem nowotworu.
Wyniki badań na szczęście nie potwierdziły najgorszego, niemniej jednak nie uspokoiło to rodziców. W poszukiwaniu źródeł oczopląsu, chłopiec przebadany został m. in. przez trzech różnych okulistów oraz przez laryngologa, gdyż problemy z oczami wystąpiły u niego po przebytej wcześniej silnej infekcji połączonej z zapaleniem uszu. Igor diagnozowany był również neurologicznie, ale nikt nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, co mu jest. W międzyczasie pojawiły się obawy o zdrowie drugiego z bliźniaków.
Wiktor mimo skończonych 20 miesięcy, słabo radził sobie z chodzeniem. Miał problemy z utrzymaniem równowagi i można było wyraźnie zaobserwować, że w porównaniu z Igorem jego rozwój przebiega znacznie wolniej. W Klinice w Łodzi bliźniacy przeszli specjalistyczne badania, w efekcie których okazało się, że Igorek ma poważne zmiany na dnie oka. Niedługo potem podobne zmiany stwierdzono również u Wiktorka. Chłopcy mają duże zwyrodnienia siatkówki. A to oznacza znaczne niedowidzenie lub całkowitą utratę widzenia.

Jedyną realną szansą na poprawę jakości widzenia i komfortu życia dzieci jest w tym monecie intensywna, stała rehabilitacja wzroku i innych zmysłów. Lekarze przez kilka miesięcy podejrzewali, że dzieci cierpią na chorobę genetyczną – wrodzoną ślepotę Lebera. Teraz jednak skłaniają się ku temu, że może być to odmiana bardzo rzadkiej i nieuleczalnej, genetycznej choroby, nazywanej zespołem Battena. Poza postępującą w szybkim tempie utratą wzroku, nadpobudliwością i kłopotami z koordynacją ruchową osoby, które cierpią na tę chorobę, mają często także ataki drgawkowe i padaczkowe. Te niestety pojawiły się już u obu bliźniaków. W przypadku Wiktorka jeden z takich napadów drgawek trwał aż sześć godzin. U Igorka przybrał on tak poważną postać, że chłopiec stracił przytomność.
Mimo przeciwności losu rodzice starają się stworzyć dla swoich pociech warunki do ich rozwoju. Chłopcy wymagają codziennej rehabilitacji i intensywnego wsparcia różnych specjalistów. A to jest bardzo kosztowne. Same badania genetyczne to wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Uzyskane środki są przeznaczane m.in. na badania genetyczne, leczenie i rehabilitację dzieci.

Pieniądze można wpłacać na konto: nr konta: 49160014621814216220000005 z dopiskiem dla Igora i Wiktora Za każdą pomoc z serca dziękujemy!