IOGT POLSKA

IOGT Polska to organizacja pozarządowa działająca w tematyce profilaktyki uzależnień oraz wykluczenia społecznego.
IOGT Polska skupia się na aktywizacji różnych środowisk społecznych i umożliwieniu im warunków do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Skupiamy ludzi w różnym wieku, niezależnie od wyznania, koloru skóry oraz zainteresowań i poglądów politycznych, a naszym głównym celem jest tworzenie środowiska wolnego od alkoholu i narkotyków oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

6
3
8

.

4
0

Adres fundacji:

41-902 Bytom, ul. Dworcowa 20/10

Telefon kontaktowy

535799996

Adres e-mail:

iogt.poland@gmail.com

NIP:

6262985632