Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im.Wandy Szuman

Stowarzyszenie jest kontynuacją dzieła Wandy Szuman, psychologa i pedagoga, Honorowej Obywatelki Torunia, oddanej przez całe pracowite życie osobom biednym, cierpiącym, niepełnosprawnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi trudnościami psychicznymi "Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych"i Świetlicę "Pracownia" dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Toruniu.

Grupą inicjatywną tworzącą KSON DT były osoby związane z Pracownią Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, instytucją, która od przeszło 30 lat prowadzi terapię i wspomaganie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, jak również formuje pedagogów-terapeutów do pracy z osobami niepełnosprawnymi według koncepcji personalizmu. Siedzibą KSON DT jest Toruń, a swoim działaniem obejmuje teren Diecezji Toruńskiej. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest opieka i wsparcie dla osób najsłabszych, niepełnosprawnych, odrzuconych i opuszczonych, niezależnie od ich przekonań czy światopoglądu.Terapia i pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych odbywa się przede wszystkim poprzez instytucje terapeutyczne, które Stowarzyszenie prowadzi, to znaczy: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” i Świetlicę Terapeutyczną „PRACOWNIA”.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
0
0
8

.

1
0

Adres fundacji:

87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 254/258

Telefon kontaktowy

508254637

Adres e-mail:

kontakt@sdsprton.pl

NIP:

9562109126