Informacje o fundacji

Stowarzyszenie jest kontynuacją dzieła Wandy Szuman, psychologa i pedagoga, Honorowej Obywatelki Torunia, oddanej przez całe pracowite życie osobom biednym, cierpiącym, niepełnosprawnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi trudnościami psychicznymi "Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych"i Świetlicę "Pracownia" dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Toruniu.

Grupą inicjatywną tworzącą KSON DT były osoby związane z Pracownią Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, instytucją, która od przeszło 30 lat prowadzi terapię i wspomaganie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, jak również formuje pedagogów-terapeutów do pracy z osobami niepełnosprawnymi według koncepcji personalizmu. Siedzibą KSON DT jest Toruń, a swoim działaniem obejmuje teren Diecezji Toruńskiej. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest opieka i wsparcie dla osób najsłabszych, niepełnosprawnych, odrzuconych i opuszczonych, niezależnie od ich przekonań czy światopoglądu.Terapia i pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych odbywa się przede wszystkim poprzez instytucje terapeutyczne, które Stowarzyszenie prowadzi, to znaczy: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” i Świetlicę Terapeutyczną „PRACOWNIA”.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
0
0
8

.

1
0

Jadwiga D. (16-01-2020)

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełn...

2.10 zł
Ada G. (12-10-2019)

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełn...

2.50 zł
Emilia P. (05-11-2019)

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełn...

5.80 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 254/258

NIP: 9562109126

Tel./fax: 508254637

Adres e-mail: kontakt@sdsprton.pl


Jak pomagamy?


Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” to ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Aktualnie obejmuje opieką i terapią dorosłe osoby niepełnosprawne, które ukończyły możliwe dla nich szczeble edukacji ale nie ma dla ich pracy i są zagrożone wykluczeniem społecznym. W ŚDS "PRTON" i Świetlicy Pracownia podtrzymują umiejętności społeczne i komunikacyjne, utrwalają samoobsługę i samodzielność, podnoszą poziom kondycji fizycznej, poziom samoobsługi i zaradności oraz rozwijają komunikację słowną i niewerbalną. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, opiece i terapii wsparcie otrzymuje najbliższa rodzina- otoczenie osoby niepełnosprawnej, zagrożone wypaleniem poprzez nieustanną opiekę nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. W ŚDS "PRTON" niepełnosprawni uczestnicy utrzymują sprawność ruchową poprzez zajęcia rehabilitacyjne i ogólnokondycyjne, wybrane zajęcia w sekcjach sportowych (nordic walking, lekkoatletyczne) a także nawiążą nowe znajomości, utrwalają zachowania społecznie akceptowane, co w rezultacie przyczyniasię do minimalizowanie zagrożenia niepewnością i depresją osób z upośledzeniem umysłowym, dla których nie ma pracy. społecznym. Ponadto pomagamy niepełnosprawnym w korzystaniu z lokalnej oferty kulturalnej poza ośrodkiem. Podczas bogatej oferty zajęć odkrywamy możliwości osób niepełnosprawnych i z dzięki organizacji wystaw i konkursów prezentujących dokonania osób niepełnosprawnych staramy się wpływać na pozytywnie postrzeganie osób niepełnosprawnych i ich uczestnictwo w życiu kulturalnym. Pracownia od ponad 30 lat organizuje letni wypoczynek dla swoich dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to wypoczynek połączony z aktywnością ruchową, podtrzymywaniem umiejętności samoobsługi i samodzielności oraz z rozwijaniem uzdolnień artystycznych. Dzięki tym wyjazdom uczestnicy codziennych zajęć mają szanse na aktywny wypoczynek w akceptującym środowisku, a ich rodziny zyskują chwilę wytchnienia od ciągłej opieki.