Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie powstało w 1989 roku. Zostało ono powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie z powodu choroby nowotworowej, szczególnie w ostatnim okresie ich życia i pomocy rodzinom chorych. Służymy terminalnie chorym od 1997 roku: w hospicjum stacjonarnym (23 łóżka) i domowym (7 zespołów wyjazdowych) oraz poradni ambulatoryjnej Rokrocznie towarzyszy w odejściu ok. 750 osobom.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
0
9
5

.

6
0

Adres fundacji:

20-109 Lublin, Bernardyńska 11A

Telefon kontaktowy

81 743 65 55

Adres e-mail:

zarzad@hospicjum-samarytanin.pl

NIP:

9461830661