Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Misja: BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

7
7
7

.

9
4

Adres fundacji:

65-001 Zielona Góra, Stary Rynek 17

Telefon kontaktowy

692064061

Adres e-mail:

baba@baba.org.pl

NIP:

9730683878