Informacje o fundacji

Misja: BABA wierzy głęboko, że w demokracji i społeczeństwie obywatelskim konieczne jest pełne poszanowanie i realizacja praw kobiet oraz ich współuczestnictwo w procesach decyzyjnych. Dlatego BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej.
Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

7
7
7

.

9
4

Zbigmiew P. (18-06-2019)

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobie...

4.70 zł
Olga J. (13-09-2018)

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobie...

13.60 zł
Zbigmiew P. (11-01-2020)

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobie...

8.50 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 65-001 Zielona Góra, Stary Rynek 17

NIP: 9730683878

Tel./fax: 692064061

Adres e-mail: baba@baba.org.pl


Jak pomagamy?