MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 roku. Od 22 lat Fundacja wspiera swoich podopiecznych w ich walce z mukowiscydozą .Naszym zadaniem jest także propagowanie i szerzenie wiedzy na temat mukowiscydozy i zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat tej choroby. Każdego roku, począwszy od 2002 roku, organizujemy Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy tym samym zwiększając liczbę zdiagnozowanych osób chorych i edukując na temat choroby. Organizujemy warsztaty i szkolenia dla rodziców i personelu medycznego, a także liczne spotkania edukacyjne na temat choroby dla osób zainteresowanych, konferencje medyczno-naukowe oraz staże zagraniczne dla personelu medycznego.

Mukowiscydoza jest najczęściej występującą genetyczna chorobą rzadką. Należy do rzadkich chorób przewlekłych, ogólnoustrojowych i kompleksowych, co oznacza iż w miarę jej postępowania następują dysfunkcję różnych narządów wewnętrznych. Przyczyną choroby jest mutacja genu. Gen choroby umiejscowiony jest w długim ramieniu chromosomu VII.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

4
2
8

.

1
0

Adres fundacji:

30-507 Kraków, ul. Celna

Telefon kontaktowy

12 292 31 80

Adres e-mail:

krakow@mukowiscydoza.pl

NIP:

6781561787