Informacje o fundacji

Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 roku. Od 22 lat Fundacja wspiera swoich podopiecznych w ich walce z mukowiscydozą .Naszym zadaniem jest także propagowanie i szerzenie wiedzy na temat mukowiscydozy i zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat tej choroby. Każdego roku, począwszy od 2002 roku, organizujemy Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy tym samym zwiększając liczbę zdiagnozowanych osób chorych i edukując na temat choroby. Organizujemy warsztaty i szkolenia dla rodziców i personelu medycznego, a także liczne spotkania edukacyjne na temat choroby dla osób zainteresowanych, konferencje medyczno-naukowe oraz staże zagraniczne dla personelu medycznego.

Mukowiscydoza jest najczęściej występującą genetyczna chorobą rzadką. Należy do rzadkich chorób przewlekłych, ogólnoustrojowych i kompleksowych, co oznacza iż w miarę jej postępowania następują dysfunkcję różnych narządów wewnętrznych. Przyczyną choroby jest mutacja genu. Gen choroby umiejscowiony jest w długim ramieniu chromosomu VII.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

4
2
8

.

1
0

Julia R. (27-08-2019)

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chory...

9.70 zł
Małgorzata N. (30-09-2019)

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chory...

8.80 zł
Kinga . (28-10-2019)

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chory...

3.20 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 30-507 Kraków, ul. Celna

NIP: 6781561787

Tel./fax: 12 292 31 80

Adres e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl


Jak pomagamy?


Celem Fundacji MATIO jest przede wszystkim pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom, upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i medycyny dotyczących mukowiscydozy, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z badaniami naukowymi i leczeniem mukowiscydozy. Fundacja od 17 już lat organizuje Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Jest to jedyna tak duża kampania społeczna poświęcona świadomości na temat choroby genetycznej. Ponadto, przygotowujemy również ogólnopolskie warsztaty edukacyjne (organizowane od 18 lat) podczas których rodzice chorych osób, rehabilitanci i osoby zainteresowane tematyką mukowiscydozy, mogą spotkać się w jednym miejscu, podczas 3 dniowych warsztatów. W ich trakcie, lekarze i specjaliści, prowadzą wykłady i warsztaty, podczas których dzielą się swoją wiedzą medyczną. Fundacja wydaje swoje pismo. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku,począwszy od 1998 roku. Pismo porusza problemy dotyczące mukowiscydozy- historię genetyki, najnowsze odkrycia w tej dziedzinie dokonane przez przodujące na świecie instytuty naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, postępy w leczeniu itp. Prezentuje na swoich łamach artykuły o mukowiscydozie oparte o współczesną wiedzę medyczną specjalistów z tej dziedziny w Polsce i na świecie. Kwartalik MATIO to przede wszystkim pismo poruszające problemy dotyczące mukowiscydozy z punktu widzenia chorych i ich rodzin. Fundacja wydaje swoje pismo. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku,począwszy od 1998 roku. Pismo porusza problemy dotyczące mukowiscydozy- historię genetyki, najnowsze odkrycia w tej dziedzinie dokonane przez przodujące na świecie instytuty naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, postępy w leczeniu itp. Prezentuje na swoich łamach artykuły o mukowiscydozie oparte o współczesną wiedzę medyczną specjalistów z tej dziedziny w Polsce i na świecie. Kwartalik MATIO to przede wszystkim pismo poruszające problemy dotyczące mukowiscydozy z punktu widzenia chorych i ich rodzin. Fundacja wydaje swoje pismo. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku, począwszy od 1998 roku. Pismo porusza problemy dotyczące mukowiscydozy - historię genetyki, najnowsze odkrycia w tej dziedzinie dokonane przez przodujące na świecie instytuty naukowe zajmujące się tym zagadnieniem, postępy w leczeniu itp. Prezentuje na swoich łamach artykuły o mukowiscydozie oparte o współczesną wiedzę medyczną specjalistów z tej dziedziny w Polsce i na świecie. Kwartalik MATIO to przede wszystkim pismo poruszające problemy dotyczące mukowiscydozy z punktu widzenia chorych i ich rodzin.