Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

01-458 Warszawa, ul. Szańcowa 25

Telefon kontaktowy

22 50 65 191

Adres e-mail:

warszawa@pck.org.pl

NIP:

526-16-50-478