Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na finansowaniu zabiegów operacyjnych oraz późniejszej rehabilitacji. Co roku dzięki naszej fundacji około 10 dzieci przechodzi skomplikowane operacje, których koszty wynoszą od 15 000 zł do nawet 90 000 zł za jeden zabieg. Do tego doliczyć należy niezbędną rehabilitację, której koszt wynosi średnio 2500 zł miesięcznie. Łącznie fundacja przeznacza około 2 000 000 zł rocznie na pomoc osobom potrzebującym, finansując drogie i niedostępne procedury medyczne i pomagając powrócić im do normalności. Obecnie podopiecznymi fundacji są zarówno dzieci jak i dorośli, których problemy nie ograniczają się do ręki i splotu ramiennego. Spektrum problemów jest bardzo szerokie – wady wrodzone, rozległe urazy oraz choroby genetyczne. Punktem wspólnym jest realna nadzieja na ich powrót do normalności oraz niewystarczająca ilość środków finansowych w ich kieszeniach. Dlatego nasza fundacja od 18 lat pomaga im te środki pozyskać.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

5
5
6

.

4
0

Adres fundacji:

05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1/189

Telefon kontaktowy

506 580 295

Adres e-mail:

kontakt@otwarteramiona.pl

NIP:

118-15-73-727