Informacje o fundacji

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie, pomoc i realizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjno – kulturalno- sportowych, a także poza finansowe wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo i ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych w realizacji jej działalności statutowej

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

0

.

0
0

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 44-240 ŻORY, OŚ PAWLIKOWSKIEGO

NIP: 6511698660

Tel./fax: 667 277 272

Adres e-mail: ilona74@poczta.onet.eu


Jak pomagamy?


1.udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych dzieciom, młodzieży i rodzinom, 2.prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną, 3.udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, 4.szerzenie oświaty zdrowotnej, 5.edukacja społeczno-prawna, 6.wspomaganie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, 7.inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych, 8.umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli, 9.rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, 10.rozwijanie idei wolontariatu, 11.promowanie kultury fizycznej, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych sportowych, 12.rozwijanie międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, 13.finansowanie działalności statutowej.