Informacje o fundacji

Stowarzyszenie prowadzi kompleksową rehabilitację ( w Warsztacie Terapii Zajęciowej) 35 niepełnosprawnych młodych ludzi z upośledzeniem umysłowym oraz schorzeniami współistniejącymi. Formy terapii zawodowej i społecznej skierowane są do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.Celem pobytu jest rehabilitacja zmierzająca do maksymalnie możliwej samodzielności - od samodzielności w czynnościach życia codziennego, poprzez samodzielność społeczną, aż do zatrudnienia.

Warsztaty stawiają w pracy terapeutycznej na przygotowanie uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych, aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz naukę radzenia sobie z trudami dnia codziennego. Stwarzają też warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika, a jednocześnie kształtowania jego wrażliwości artystycznej, rozwoju zainteresowań. Przygotowują do pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia, a także stosują zatrudnienie wspomagane. Bezpłatne zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
1
9
9

.

6
2

WIKTORIA K. (05-01-2020)

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywiz...

8.00 zł
WIKTORIA K. (05-01-2020)

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywiz...

9.10 zł
Iwona D. (28-01-2020)

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywiz...

12.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

NIP: 6772249240

Tel./fax: 12/3931207

Adres e-mail: stowarzyszenieemaus@wp.pl


Jak pomagamy?


Celami Stowarzyszenia są: 1. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz starszych; skupiającą się głównie na ich funkcjonowaniu w życiu zawodowym, społecznym oraz kulturalnym. 2. Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Wykorzystanie potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w pełnieniu przez nich ról społecznych. 4. Upowszechnienia dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie integracji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - działalność szkoleniowa, informacyjna oraz poradnictwo w społeczeństwie. 5. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.