Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnoprawnych "EMAUS"

Stowarzyszenie prowadzi kompleksową rehabilitację ( w Warsztacie Terapii Zajęciowej) 35 niepełnosprawnych młodych ludzi z upośledzeniem umysłowym oraz schorzeniami współistniejącymi. Formy terapii zawodowej i społecznej skierowane są do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.Celem pobytu jest rehabilitacja zmierzająca do maksymalnie możliwej samodzielności - od samodzielności w czynnościach życia codziennego, poprzez samodzielność społeczną, aż do zatrudnienia.

Warsztaty stawiają w pracy terapeutycznej na przygotowanie uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych, aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz naukę radzenia sobie z trudami dnia codziennego. Stwarzają też warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika, a jednocześnie kształtowania jego wrażliwości artystycznej, rozwoju zainteresowań. Przygotowują do pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia, a także stosują zatrudnienie wspomagane. Bezpłatne zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
1
9
9

.

6
2

Adres fundacji:

31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

Telefon kontaktowy

12/3931207

Adres e-mail:

stowarzyszenieemaus@wp.pl

NIP:

6772249240