Informacje o fundacji

Głównym celem Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” jest przygotowywanie dzieci i młodzieży specjalnej troski do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb każdego z nich.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ: a) organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i opiekuńczo – wychowawczym, b) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych, c) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych, d) współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi prowadzącymi działalność edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportowo – rekreacyjną, turystyczną oraz prozdrowotną w celu integrowania dzieci i młodzieży specjalnej troski z różnymi środowiskami, e) wieloaspektowe wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, f) działania opiniotwórcze wobec decyzji władz samorządowych, g) podejmowanie innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów organizacji.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

0

.

0
0

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 38-400 Krosno, ul. Bema 46

NIP: 6842532249

Tel./fax: 013 43 65 555

Adres e-mail: magdalena.glowinska@poczta.onet.pl


Jak pomagamy?


Stowarzyszenie Lepsze Jutro jest współorganizatorem pikników rodzinnych dla wychowanków Ośrodka i ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Wspieramy dzieci poprzez zakup materiałów szkolnych oraz odzieży i obuwia, a także wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.