Stowarzyszenie Lepsze Jutro

Głównym celem Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” jest przygotowywanie dzieci i młodzieży specjalnej troski do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb każdego z nich.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ: a) organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, rewalidacyjnym i opiekuńczo – wychowawczym, b) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych, c) organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych, d) współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi prowadzącymi działalność edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportowo – rekreacyjną, turystyczną oraz prozdrowotną w celu integrowania dzieci i młodzieży specjalnej troski z różnymi środowiskami, e) wieloaspektowe wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, f) działania opiniotwórcze wobec decyzji władz samorządowych, g) podejmowanie innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów organizacji.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

38-400 Krosno, ul. Bema 46

Telefon kontaktowy

013 43 65 555

Adres e-mail:

magdalena.glowinska@poczta.onet.pl

NIP:

6842532249