Informacje o fundacji

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" zajmuje się łódzkimi dzieciakami. Prowadzi dwie rózne odnośnie typu acz siostrzane plaćowki o wspólnej nazwie "Anielisko". "Anielisko" to Świetlica socjoterapeutyczna dla 40 dzieciaków i Dom "anielisko" czyli terapeutyczny dom, w którym na stałe mieszka 6 dzieci. Serce "Anieliska" bije w dzieciakach, które są gospodarzami miejsca. Do "Anieliska" od wielu lat trafiają dzieci, których los nie rozpieszczał. Tu spotykają się wzajemnie, nawiązują przyjaźnie. Tu znajdują wsparcie i same wsparcie dają innym w podobnej sytuacji.

Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” jest organizacją pożytku publicznego, w której od 1993 roku dzieci w wieku szkolnym pochodzące z ubogich rodzin znajdują wsparcie. Świetlica „Anielisko” dla dzieci z rodzin dotkniętych biedą jest alternatywą dla ulicy i spędzania czasu wolnego w pobliskim centrum handlowym, jest też szansą na inne życie, a nie raz ratunkiem przed domem dziecka. W Świetlicy mają opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, posiłek, zajęcia pozalekcyjne oraz wsparcie terapeutyczne. Dom „Anielisko” jest po prostu domem dla 6 dzieci, których rodzice nie mogą się nimi zajmować. Naszym celem jest pomóc dzieciom z rodzin dotkniętych różnymi formami ubóstwa w przeżywaniu jaśniejszych chwil dzieciństwa, jednocześnie dbając o ich ogólny rozwój.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
0
3
8

.

7
4

anna c. (01-01-2020)

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

4.90 zł
anna c. (01-01-2020)

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

8.00 zł
anna c. (29-08-2019)

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

10.10 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 90-058 Łódź, Sienkiewicza 60

NIP: 725-10-59-968

Tel./fax: 426370425

Adres e-mail: stow.mocni@wp.pl


Jak pomagamy?


Świetlica "Anielisko" -czynna codziennie w dni nauki szkolnej w godzinach 12-19, w ferie i wakacje 9-16. Świetlica oferuje posiłek, pomoc w lekcjach, wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy, pracę z rodzicami, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, naukowe, informatyczne, korepetycje przedmiotowe. W okresie ferii i wakacji integracja, zajęcia w mieście, dwutygodniowe kolonie latem. Dom"Anielisko" - kompleksowa całodobowa opieka nad 6 dzieci obejmujaca zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, zapewnienie opieki medycznej, pomocy specjalistycznej.Prowadzona jest też praca z ich rodzinami.