Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" zajmuje się łódzkimi dzieciakami. Prowadzi dwie rózne odnośnie typu acz siostrzane plaćowki o wspólnej nazwie "Anielisko". "Anielisko" to Świetlica socjoterapeutyczna dla 40 dzieciaków i Dom "anielisko" czyli terapeutyczny dom, w którym na stałe mieszka 6 dzieci. Serce "Anieliska" bije w dzieciakach, które są gospodarzami miejsca. Do "Anieliska" od wielu lat trafiają dzieci, których los nie rozpieszczał. Tu spotykają się wzajemnie, nawiązują przyjaźnie. Tu znajdują wsparcie i same wsparcie dają innym w podobnej sytuacji.

Stowarzyszenie „Mocni w Duchu” jest organizacją pożytku publicznego, w której od 1993 roku dzieci w wieku szkolnym pochodzące z ubogich rodzin znajdują wsparcie. Świetlica „Anielisko” dla dzieci z rodzin dotkniętych biedą jest alternatywą dla ulicy i spędzania czasu wolnego w pobliskim centrum handlowym, jest też szansą na inne życie, a nie raz ratunkiem przed domem dziecka. W Świetlicy mają opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji, posiłek, zajęcia pozalekcyjne oraz wsparcie terapeutyczne. Dom „Anielisko” jest po prostu domem dla 6 dzieci, których rodzice nie mogą się nimi zajmować. Naszym celem jest pomóc dzieciom z rodzin dotkniętych różnymi formami ubóstwa w przeżywaniu jaśniejszych chwil dzieciństwa, jednocześnie dbając o ich ogólny rozwój.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
0
3
8

.

7
4

Adres fundacji:

90-058 Łódź, Sienkiewicza 60

Telefon kontaktowy

426370425

Adres e-mail:

stow.mocni@wp.pl

NIP:

725-10-59-968