Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin "INNA BAJKA"

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin INNA BAJKA istnieje od 2008 roku. Powstało ono z inicjatywy rodziców i nauczycieli uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

W swojej pracy opieramy się między innymi na zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu ludzi dobrej woli rozumiejących trudną sytuację oraz potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Adresatami naszych działań są osoby z lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Pomocą obejmujemy naszych uczniów i absolwentów szkoły wraz z ich rodzinami. Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności: z zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wymagające specjalistycznej pomocy i opieki zarówno edukacyjnej, terapeutycznej jak i rehabilitacyjnej. Większość z nich pochodzi z najbiedniejszych środowisk Aleksandrowa Łódzkiego, powiatu zgierskiego, poddębickiego oraz okolic wiejskich. Dla nich szkoła odgrywa ogromną rolę w procesie zarówno nauczania jak i wychowania. Rodzice nie posiadają zasobów finansowych, często umiejętności wychowawczych, ani organizacyjnych lub czasu, by zapewnić swym niepełnosprawnym dzieciom rehabilitację, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, organizować czas wolny poza zajęciami lekcyjnymi, przygotować (na miarę swoich możliwości) do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

6
0

.

0
0

Adres fundacji:

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16

Telefon kontaktowy

42 712-44-67

Adres e-mail:

stow-innabajka@wp.pl

NIP:

7322119532