Informacje o fundacji

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin INNA BAJKA istnieje od 2008 roku. Powstało ono z inicjatywy rodziców i nauczycieli uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

W swojej pracy opieramy się między innymi na zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu ludzi dobrej woli rozumiejących trudną sytuację oraz potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Adresatami naszych działań są osoby z lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Pomocą obejmujemy naszych uczniów i absolwentów szkoły wraz z ich rodzinami. Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności: z zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wymagające specjalistycznej pomocy i opieki zarówno edukacyjnej, terapeutycznej jak i rehabilitacyjnej. Większość z nich pochodzi z najbiedniejszych środowisk Aleksandrowa Łódzkiego, powiatu zgierskiego, poddębickiego oraz okolic wiejskich. Dla nich szkoła odgrywa ogromną rolę w procesie zarówno nauczania jak i wychowania. Rodzice nie posiadają zasobów finansowych, często umiejętności wychowawczych, ani organizacyjnych lub czasu, by zapewnić swym niepełnosprawnym dzieciom rehabilitację, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, organizować czas wolny poza zajęciami lekcyjnymi, przygotować (na miarę swoich możliwości) do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

6
0

.

0
0

Łukasz P. (11-01-2020)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnos...

6.00 zł
Agnieszka W. (30-01-2020)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnos...

9.50 zł
Agnieszka L. (11-02-2020)

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnos...

15.70 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16

NIP: 7322119532

Tel./fax: 42 712-44-67

Adres e-mail: stow-innabajka@wp.pl


Jak pomagamy?


Najważniejsze nasze systematyczne i cykliczne działania to: • coroczne organizowanie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych do nadmorskich miejscowości (biorą w nich udział uczniowie, absolwenci, rodzice i opiekunowie ZSS), • trzy razy w roku szkolnym organizujemy „Weekend w szkole” – trzydniowe zajęcia edukacyjno-opiekuńcze, których celem jest kształcenie podstawowych umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz rozwijanie nawyków higieniczno-porządkowych. Podopieczni w czasie weekendów nocują w szkole. • staramy się, aby raz w roku zorganizować czterodniowe wycieczki do atrakcyjnych miejsc i miejscowości. Byliśmy m.in. w Budapeszcie, Pradze, Dreźnie, Górach Świętokrzyskich, Zakopanym, Ustroniu. Wycieczki te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród naszych rodzin, • organizujemy również cykliczne (po 10 sesji na osobę) zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii metodą EEG Biofeedback. Podejmujemy więc szereg działań, aby wspierać rodziny będące zarówno w trudnej sytuacji życiowej jak i materialnej.