Informacje o fundacji

Misją Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wyrównywanie szans, stwarzanie warunków do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, integracja w środowisku poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Homini założone zostało w 2016 roku przez grupę specjalistów zajmujących się zawodowo terapią, rehabilitacją oraz opieką osób z niepełnosprawnościami, a także przy współudziale rodziców, którzy mają wieloletnie doświadczenie związane z wychowywaniem własnych niepełnosprawnych dzieci. Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte zarówno podczas pracy zawodowej jak i licznych wolontariatów. W skład naszego zespołu wchodzą m.in.: pedagog specjalny, psycholog, fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej pedagog spec. resocjalizacji, logopeda, metodycy i praktycy edukacji ustawowej.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

2
5
1
7

.

6
0

Paulina A. (05-05-2019)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełn...

7.80 zł
Natalia K. (16-01-2020)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełn...

5.90 zł
Małgorzata R. (11-06-2019)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełn...

5.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 64-400 Międzychód, ul. Iczka 7/15

NIP: 595 14 72 557

Tel./fax: 783464518

Adres e-mail: stowarzyszenie@homini.org.pl


Jak pomagamy?


Nasze działania: *„SOS Homini”- aplikacja komunikacyjna- od 2016 roku Stowarzyszenie „Homini” uczestniczy w projekcie pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu braliśmy udział w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym na temat projektu, włączyliśmy się w warsztaty focusowe, podczas których tworzony był bank potrzeb i pomysłów. Pod koniec marca 2017 złożyliśmy do ROPS w Poznaniu projekt pt. „SOS Homini - aplikacja komunikacyjna”, tym samym znaleźliśmy się w gronie 97 pomysłodawców. Pośród 45 projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną i przeszło do II etapu konkursu znalazło się także nasze Stowarzyszenie. W II etapie zaprezentowaliśmy swój projekt przed komisją konkursową. Zajęliśmy 9 miejsce spośród 30 innowatorów, którzy otrzymali dotację na zrealizowanie swoich innowacji na terenie Wielkopolski. Aplikacja SOS Homini powstaje z myślą o osobach zależnych. Mogą to być osoby starsze, które ze względu na wiek, nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami dnia codziennego, a także osoby czasowo lub przewlekle chore, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie tych osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wymagają wsparcia osób trzecich. Podstawowym celem aplikacji jest umożliwienie tym osobom, poinformowanie świata zewnętrznego o swoich potrzebach, czyli mówiąc prościej, umożliwienie wysłania prośby o pomoc. Prośby te mogą dotyczyć różnych potrzeb, np. podstawowych zakupów, czynności porządkowych w domu, pomocy przy wyjściu z domu, załatwienia jakiejś administracyjnej sprawy lub rejestracji do lekarza itp. Każdą indywidualną potrzebę, która będzie możliwa do zrealizowania przez wolontariuszy, będziemy starali się zdefiniować w aplikacji. Wysłane potrzeby za pomocą aplikacji będą docierały do wszystkich osób, które wcześniej zgłoszą chęć udzielania pomocy (wolontariuszy). Niebawem Aplikacja będzie testowana przez Partnerów projektu, którymi są Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie oraz Fundacja Femina Projekt z Wronek. Stworzenie aplikacji jest działaniem innowacyjnym w skali kraju gdyż na dzień dzisiejszy nie ma takiej aplikacji. Aplikacja będzie również testowana przez Partnerów projektu, którymi są Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie oraz Fundacja Femina Projekt z Wronek. Instytucje te, będą testowały aplikacje pod kątem jej przydatności w realizacji swoich zadań. „SOS Homini” to aplikacja bezpłatna, dedykowana na telefony typu „smartfon” oraz tablety. Aplikacja będzie dostępna niebawem w sklepie internetowym Google Play. *„Tacy sami- spot promujący pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami”- projekt dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to projekt dotyczący edukacji uczniów szkół podstawowych mający na celu zmianę postaw i wykształcenie właściwych zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu "Tacy Sami" zrealizowano następujące działania: warsztaty poznawcze dla uczestników półkolonii w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, w ramach których mieli okazję wczuć się w sytuację osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzenie prelekcji, warsztatów poznawczych i plastycznych w klasie 6 i 7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie. Uczestnikami zajęć plastycznych było także 5 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponadto nagrano spot promujący właściwe postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami podczas warsztatów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym. w Kamionnie. Został zorganizowany wernisaż prac uczniów powstałych podczas warsztatów, który połączony był z pokazem spotu, Informacja o realizacji projektu została wysłana do 8 000 szkół w Wlkp, po czym kilkanaście szkół zgłosiło chęć udziału w warsztatach poznawczo- edukacyjnych, które odbywały się w ramach projektu. W warsztaty realizowane będą jeszcze we wrześniu i październiku 2018. Projekt "Tacy sami- spot promujący pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami został zgłoszony do konkursu „Działania godne uwagi”. W konkursie wzięły udział 93 podmioty: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Wielkopolski. Stowarzyszenie „Homini” otrzymało dwie nagrody w ramach kategorii EDUKACJA, ROZWÓJ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ oraz jako organizacja ze SUBREGIONU poznańskiego. *Konferencja pn. "Rehabilitacja, edukacja oraz żywienie dzieci z wadami genetycznymi"- przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Międzychód. W konferencji wzięli udział: terapeuci, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele, rodzice, pielęgniarki. Celem konferencji było podniesienie wiedzy na temat chorób genetycznych, metod terapii oraz rehabilitacji. Jednym z prelegentów była dr Teresa Kaczan- logopeda, terapeuta SI, ergoterapeuta, międzynarodowy terapeuta metody Castillo Moralesa, nauczyciel akademicki, ponadto swoje wykłady wygłosili również członkowie Stowarzyszenia. *„Akademia wspólnego czasu”- w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Gminy Międzychód odbywały się zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, które brały udział w zajęciach w wodzie, w zajęcia z koniem oraz w zajęciach metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. *„Integracja sensoryczna- zajęcia aktywizujące dzieci z niepełnosprawnościami”- był to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W projekcie wzięło udział 20 dzieci z terenu Gminy Międzychód oraz Gminy Kwilcz. W ramach projektu odbywały się zajęcia następujące zajęcia: integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem. Na zakończenie projektu zorganizowano dla wszystkich uczestników zajęcia z masami plastycznymi. Istotnym elementem projektu była organizacja wykładu na temat integracji sensorycznej dla rodziców. Wykład odbył się w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Międzychodzie. Celem projektu było poprawa integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym, stymulacja zmysłów dziecka oraz usprawnienie takich zakresów jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia jak i jego ciała. *„Aktywna rehabilitacja”- projekt dofinansowany ze środków Gminy Międzychód. W ramach projektu odbywają się zajęcia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Działania projektowe polegają na organizacji zajęć rehabilitacyjnych takich jak: zajęcia w wodzie, hipoterapia, dogoterapia oraz zajęcia ruchowe dla rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnościami. *„Zdrowie- edukacja- rozwój- osób z niepełnosprawnościami”- w ramach tego projektu osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z bezpłatnych masaży zdrowotnych z dojazdem fizjoterapeuty do domu uczestnika projektu. Kolejnym elementem są warsztaty z obsługi programów graficznych, które pozwolą rozwinąć kompetencji osób z niepełnosprawnościami. Jesienią tego roku planuje się organizację konferencji połączoną z warsztatami na temat seksualności osób z niepełnosprawnościami. Prelegentami podczas konferencji będą nauczyciele akademiccy- pracownicy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja skierowana będzie do rodziców, terapeutów, pedagogów, logopedów, pracowników socjalnych. *-„Integracyjny Plac Zabaw”- Stowarzyszenie w lipcu 2018 roku otworzyło na terenie Gminy Międzychód Integracyjny Plac Zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ze środków pozyskanych przez organizację w ramach budżetu obywatelskiego 2018 zakupiono: huśtawkę, piaskownicę dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz tablicę sensoryczną. W ramach otwarcia placu przygotowano dla najmłodszych mieszkańców wiele atrakcji. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami organizuje także działania edukacyjne takie jak: szkolenia dla np. pracowników ŚDS w Pszczewie oraz Międzychodzie. Istotną rolę w naszych działań odgrywa grupa wolontariuszy „Stowarzyszenia Homini”, która wspiera i pomaga organizować przedsięwzięcia oraz instytucje publiczne oraz partnerzy.