Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini" w Międzychodzie

Misją Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wyrównywanie szans, stwarzanie warunków do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, integracja w środowisku poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Homini założone zostało w 2016 roku przez grupę specjalistów zajmujących się zawodowo terapią, rehabilitacją oraz opieką osób z niepełnosprawnościami, a także przy współudziale rodziców, którzy mają wieloletnie doświadczenie związane z wychowywaniem własnych niepełnosprawnych dzieci. Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte zarówno podczas pracy zawodowej jak i licznych wolontariatów. W skład naszego zespołu wchodzą m.in.: pedagog specjalny, psycholog, fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej pedagog spec. resocjalizacji, logopeda, metodycy i praktycy edukacji ustawowej.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
5
1
7

.

6
0

Adres fundacji:

64-400 Międzychód, ul. Iczka 7/15

Telefon kontaktowy

783464518

Adres e-mail:

stowarzyszenie@homini.org.pl

NIP:

595 14 72 557