Informacje o fundacji

Nasza nazwa LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Chcemy być Światłem Miłości wobec nienawiści i zła. Wiemy, że nie uszczęśliwimy całego świata, ale możemy uszczęśliwić konkretnego człowieka.

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi, którzy są powierzeni trosce Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. W wielu momentach, szczególnie ludność Afryki pada ofiarą bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych, gdzie nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami. W niektórych rejonach silne są represje społeczne. Wobec takiej rzeczywistości oraz ograniczonych możliwości działania naszych misjonarzy, by zapobiegać takim sytuacjom, doszliśmy do wniosku, że nie możemy pozostać wobec tych faktów obojętni. Dlatego powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
1
9
7

.

9
6

Hanna F. (10-03-2020)

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lu...

6.00 zł
Hanna F. (15-12-2019)

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lu...

10.00 zł
Sylwia P. (20-01-2020)

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lu...

9.10 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 60-102 Poznań, Ostatnia, 14

NIP: 894-297-09-49

Tel./fax: 517368157

Adres e-mail: sekretariat@dajnadzieje.pl


Jak pomagamy?


Pomagamy ludziom dotkniętym biedą i ubóstwem. Wspomagamy rozwój dzieci z krajów misyjnych. Najbardziej swoją działalnością wspieramy Madagaskar, Kamerun i Ukrainę, ale również docieramy wszędzie tam, gdzie są Misjonarze Oblaci M.N.