Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Od 23 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy przedszkole dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dwa dzienne ośrodki, dla dzieci i dorosłych. Ponadto organizujemy zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla ponad 70 osób z różnego typu niepełnosprawnościami w wieku od niemowlaka do 70 r.ż. Jesteśmy w trakcie budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego NIEZWYKŁA KRAINA, który połączy zadania edukacyjne, opieki dziennej, całodobowej z rozbudowaną rehabilitacją.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
2
2
0

.

4
0

Adres fundacji:

56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26

Telefon kontaktowy

713195609

Adres e-mail:

niezwyklakrainawolow@gmail.com

NIP:

9880203621