Informacje o fundacji

Nasze główne działania: Żywieckie Centrum Wolontariatu Foto Zawody w Żywcu

Stowarzyszenie PARAMUS jest organizacją non profit, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie działa dla zysku. Aby realizować wyznaczane cele i zadania, musimy stale starać się o wsparcie finansowe i materialne. Piszemy wnioski o dotacje, bierzemy udział w konkursach grantowych. Nie moglibyśmy jednak działać bez wsparcia pojedynczych osób, właścicieli firm i przedsiębiorstw, którzy mają świadomość, że to co robimy jest dobre dla naszej lokalnej społeczności. Za każdą złotówkę dziękujemy.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

6
6
8

.

4
0

Magda S. (16-12-2019)

Stowarzyszenie PARAMUS

3.70 zł
Magda S. (16-01-2020)

Stowarzyszenie PARAMUS

3.90 zł
Magda S. (16-01-2020)

Stowarzyszenie PARAMUS

5.90 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 34-300 Żywiec, 3 Maja

NIP: 5532531663

Tel./fax: 798 702 319

Adres e-mail: paramus.zywiec@gmail.com


Jak pomagamy?


Zrobiliśmy kilka rzeczy, ale to przeszłość. Istotne jest to, co dziś robimy, co chcemy robić dla wspólnego dobra. Pierwszym ważnym działaniem jest WOLONTARIAT i Żywieckie Centrum Wolontariatu. Wolontariusz, który jest kompetentny, świadomy swojej wartości, znający swoje prawa, staje się niezwykle trwałym filarem wszelkich działań społecznych. Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczą w przeróżnych wydarzeniach na terenie Żywiecczyzny. Druga sprawa to FOTO ZAWODY - czyli konkurs fotograficzny o wyjątkowej formule, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Działamy w sferze kultury po to, aby uwrażliwiać na to, co wokół nas wyjątkowe.