Stowarzyszenie PARAMUS

Nasze główne działania: Żywieckie Centrum Wolontariatu Foto Zawody w Żywcu

Stowarzyszenie PARAMUS jest organizacją non profit, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie działa dla zysku. Aby realizować wyznaczane cele i zadania, musimy stale starać się o wsparcie finansowe i materialne. Piszemy wnioski o dotacje, bierzemy udział w konkursach grantowych. Nie moglibyśmy jednak działać bez wsparcia pojedynczych osób, właścicieli firm i przedsiębiorstw, którzy mają świadomość, że to co robimy jest dobre dla naszej lokalnej społeczności. Za każdą złotówkę dziękujemy.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

6
6
8

.

4
0

Adres fundacji:

34-300 Żywiec, 3 Maja

Telefon kontaktowy

798 702 319

Adres e-mail:

paramus.zywiec@gmail.com

NIP:

5532531663