Informacje o fundacji

Stowarzyszenie Pomagaj-My zostało założone we wrześniu 2014r. Stowarzyszenie powstało przy Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach. Stowarzyszenie pozyskuje środki na prowadzenie zajęć wielospecjalistycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii SI, terapii rewalidacyjno-edukacyjnych, terapii pedagogicznej. Dzięki, temu, nasi podopieczni mają możliwość rozwijania, kształtowania i doskonalenia umiejętności z zakresu: motoryki dużej, małej, funkcji poznawczych, komunikowania się i mowy, percepcyjno-motorycznych.
Członkami stowarzyszenia są w większości rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz specjaliści pracujący w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4. Pod opieką Stowarzyszenia są dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku od 3 lat do 18 lat, jak również ich rodzice. Nasi podopieczni mają różnorodne niepełnosprawności: ruchowe, intelektualne, sprzężone, sensoryczne, dlatego też wymagają wielospecjalistycznej pomocy.
Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

3
0
6

.

6
0

Monika S. (28-11-2019)

Stowarzyszenie Pomagaj-My

4.50 zł
Monika S. (28-11-2019)

Stowarzyszenie Pomagaj-My

5.00 zł
Monika S. (15-09-2019)

Stowarzyszenie Pomagaj-My

9.50 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 11-200 Bartoszyce, Bema 49

NIP: 743 20 27 044

Tel./fax: 606 816 891

Adres e-mail: pomagaj-my@wp.pl


Jak pomagamy?


Stowarzyszenie Pomagaj-My swoimi działaniami obejmuje miasto Bartoszyce i powiat bartoszycki. Celami działania naszego Stowarzyszenia w szczególności jest: Prowadzenie działalności w obszarze psychologiczno-pedagogicznym osób z trudnościami i zaburzeniami, zwłaszcza w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - terapeutyczno – rewalidacyjnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Ochrona i promocja zdrowia. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.