Stowarzyszenie Pomagaj-My

Stowarzyszenie Pomagaj-My zostało założone we wrześniu 2014r. Stowarzyszenie powstało przy Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach. Stowarzyszenie pozyskuje środki na prowadzenie zajęć wielospecjalistycznych z zakresu rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii SI, terapii rewalidacyjno-edukacyjnych, terapii pedagogicznej. Dzięki, temu, nasi podopieczni mają możliwość rozwijania, kształtowania i doskonalenia umiejętności z zakresu: motoryki dużej, małej, funkcji poznawczych, komunikowania się i mowy, percepcyjno-motorycznych.
Członkami stowarzyszenia są w większości rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz specjaliści pracujący w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4. Pod opieką Stowarzyszenia są dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku od 3 lat do 18 lat, jak również ich rodzice. Nasi podopieczni mają różnorodne niepełnosprawności: ruchowe, intelektualne, sprzężone, sensoryczne, dlatego też wymagają wielospecjalistycznej pomocy.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

3
2
3

.

9
0

Adres fundacji:

11-200 Bartoszyce, Bema 49

Telefon kontaktowy

606 816 891

Adres e-mail:

pomagaj-my@wp.pl

NIP:

743 20 27 044