Informacje o fundacji

Naszą misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w osiąganiu własnych celów, marzeń oraz poprawie jakości życia.

towarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” (nazwa skrócona: Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”) jest organizacją non-profit mającą status organizacji pożytku publicznego. Od 1999 roku bezpłatnie pomagamy dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej. Udzielamy specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, organizujemy dzieciom i młodzieży czas wolny, pomoc w nauce oraz wsparcie socjalne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu wsparciu pomagamy zgłaszającym się do nas osobom rozwiązywać swoje problemy i zmieniać życie na lepsze.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

2
6
8
5

.

8
8

Anna M. (17-12-2018)

Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA"

8.00 zł
Karolina S. (23-08-2019)

Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA"

16.00 zł
Karolina S. (23-08-2019)

Stowarzyszenie Pomocy "ISKIERKA"

8.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 50-244 Wrocław, Pl. Św. Macieja 5

NIP: 8981946317

Tel./fax: 713224114

Adres e-mail: iskierka.wroc@gmail.com


Jak pomagamy?


Stworzyliśmy sieć placówek o charakterze profilaktycznym, które działają jako Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Dzięki tym placówkom docieramy do społeczności lokalnych i konkretnych osób potrzebujących wsparcia. W 7 placówkach stacjonarnych realizujemy kompleksowy program profilaktyczno - wychowawczy oraz różnorodne warsztaty i zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności naszych podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych organizujemy działania wspomagające i terapeutyczne realizowane przez specjalistów - psychologów, pedagogów, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedów, socjoterapeutów, pracowników socjalnych. Oprócz tego podejmujemy wiele aktywności środowiskowych, które realizujemy w przestrzeni publicznej, w ramach partnerstw i we współpracy z lokalnymi społecznościami. Współorganizujemy pikniki osiedlowe, festiwale i konkursy, aktywności sportowe oraz wydarzenia kulturalne. Ponadto organizujemy wypoczynek letni i zimowy, w tym kolonie, zimowiska i małe formy wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się trudnej sytuacji materialnej. Naszym podopiecznym udzielamy także pomocy materialnej, w formie dożywiania dzieci w placówkach oraz pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin.