Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

Stowarzyszenie w Cieszynie prowadzi placówki oferujące pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży i samotnym matkom: - Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt” (ul. Ks. Janusza 3); - Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ( ul. Mała Łąka 17a); - Centrum Edukacji Socjalnej, na które składają się: Dział Warsztatów Treningu Pracy (ul. Błogocka 30 i Kasztanowa 8), Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Psychologicznej (ul. Błogocka 30), Dom Wspólnoty czasowego pobytu (ul. Błogocka 30), Dom Wspólnoty docelowego pobytu ( ul. Kasztanowa 8), Dom Wspólnoty docelowego pobytu (ul. Frysztacka 69) - Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” (Cieszyn, ul. Dworkowa 8); a także realizuje wiele dodatkowych działań i projektów zgodnych z celami statutowymi. Rocznie z pomocy tych miejsc korzysta łącznie ponad 5 tys. osób.

Rdzeń misji Stowarzyszenia zapisany jest w jej nazwie; pomoc wzajemna - wymiana, z której korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej pomocy. Ale ta „wzajemność" zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców domów) oraz wewnątrz grupy osób - członków i pracowników Stowarzyszenia.. Historia Stowarzyszenia, rozliczne sytuacje kryzysowe na jego drodze pokazały, że w krytycznych momentach zasadą była wzajemna pomoc i solidarność. Dlatego też tak trudno nam jest przyjąć próby zredukowania naszej organizacji wyłącznie do poziomu firmy, czy przedsiębiorstwa.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
6
1
0

.

6
0

Adres fundacji:

43-400 CIESZYN, ul. Ks. Janusza 3

Telefon kontaktowy

338512929

Adres e-mail:

pow@bycrazem.com

NIP:

548-14-67-517