Informacje o fundacji

Stowarzyszenie w Cieszynie prowadzi placówki oferujące pomoc osobom bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży i samotnym matkom: - Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt” (ul. Ks. Janusza 3); - Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ( ul. Mała Łąka 17a); - Centrum Edukacji Socjalnej, na które składają się: Dział Warsztatów Treningu Pracy (ul. Błogocka 30 i Kasztanowa 8), Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Psychologicznej (ul. Błogocka 30), Dom Wspólnoty czasowego pobytu (ul. Błogocka 30), Dom Wspólnoty docelowego pobytu ( ul. Kasztanowa 8), Dom Wspólnoty docelowego pobytu (ul. Frysztacka 69) - Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” (Cieszyn, ul. Dworkowa 8); a także realizuje wiele dodatkowych działań i projektów zgodnych z celami statutowymi. Rocznie z pomocy tych miejsc korzysta łącznie ponad 5 tys. osób.

Rdzeń misji Stowarzyszenia zapisany jest w jej nazwie; pomoc wzajemna - wymiana, z której korzystają zarówno osoby pomagające jak i te, które są beneficjentami tej pomocy. Ale ta „wzajemność" zachodzi również wewnątrz poszczególnych wspólnot (np. mieszkańców domów) oraz wewnątrz grupy osób - członków i pracowników Stowarzyszenia.. Historia Stowarzyszenia, rozliczne sytuacje kryzysowe na jego drodze pokazały, że w krytycznych momentach zasadą była wzajemna pomoc i solidarność. Dlatego też tak trudno nam jest przyjąć próby zredukowania naszej organizacji wyłącznie do poziomu firmy, czy przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
6
1
0

.

6
0

Agnieszka S. (21-11-2019)

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być R...

4.00 zł
MICHALINA O. (07-12-2019)

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być R...

7.80 zł
Barbara K. (09-10-2019)

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być R...

4.20 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 43-400 CIESZYN, ul. Ks. Janusza 3

NIP: 548-14-67-517

Tel./fax: 338512929

Adres e-mail: pow@bycrazem.com


Jak pomagamy?


Stowarzyszenie w ramach swej działalności: - wspiera i tworzy jednostki zapewniające schronienie, posiłki, pomoc medyczną; - oferuje pomoc psychologiczną i prawną: indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, mediacje, terapię rodzin, terapię małżeństw, grupy rozwoju osobistego, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży; - realizuje program działań profilaktycznych: szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - obozy socjoterapeutyczne, wycieczki, zajęcia stacjonarne; - prowadzi działalność edukacyjną: szkolenia, kursy, tworzy programy zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe i społeczne osobom, które tego potrzebują, organizuje treningi i warsztaty dla różnych środowisk zawodowych, wykłady, prelekcje, sympozja i konferencje; - realizuje program pracowni artystycznych: prowadzi pracownie dla dzieci i młodzieży: taneczną, fotograficzną, ceramiczną, plastyczną, - pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych;