Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach 'Podaruj dom - Podaruj serce'

Grupa osób, która zawiązała Stowarzyszenie by nieść pomoc zwierzętom bezdomnym, przebywającym w schroniskach, pozostającym czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny, wolno żyjącym, potrzebującym pomocy z powodu choroby, braku pożywienia lub innych przyczyn, zapobiegamy bezdomności, promujemy i popieramy ochronę praw zwierząt, pobudzamy świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony praw zwierząt, upowszechniamy ideę przeciwdziałania wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.

Swe cele realizujemy poprzez wspomaganie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach, prowadzenie akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu o przestrzeganiu praw zwierząt, zapewnienie doraźnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom porzuconym, bezpańskim oraz wymagającym opieki z innych powodów oraz podejmowanie działań mających na celu adopcję zwierząt przebywających we wszelkiego typu schroniskach, u tymczasowych opiekunów, a także zwierząt wolno żyjących, sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych w celu ograniczenia ich populacji, organizowanie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie osób chętnych do ich prowadzenia i udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy tymczasowym opiekunom w wykonywaniu tej działalności, transport zwierząt przebywających w schronisku do domów tymczasowych oraz stałych, organizowanie zbiórek pieniędzy i darów na ich rzecz, oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań, a także dla działań Stowarzyszenia, prowadzenie działalności wydawniczej, mającej na celu szeroko rozumianą pomoc zwierzętom, oraz inne działania realizujące cele statutowe.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

2
9
3

.

0
0

Adres fundacji:

11-036 Gietrzwałd, Tomarynki, 85

Telefon kontaktowy

663449973

Adres e-mail:

sps.tomaryny@gmail.com

NIP:

7393878423