Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Nasze Stowarzyszenie realizuje cele w obszarach: -Niepełnosprawności -Wolontariatu -Poradnictwa Środki uzyskane dzięki zbiórce chcemy przeznaczyć w całości na działalność Centrum Wolontariatu. Dzięki nim wolontariusze będą mogli organizować jeszcze wspanialsze akcje ! :)
Działamy jako Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy rozmaite akcje wolontariackie, prowadzimy Biuro pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, organizujemy szkolenia i konkursy dla wolontariuszy, współpracujemy ze szkołami z terenu miasta Skierniewice i okolic.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

9
1
9

.

1
8

Adres fundacji:

96-100 Skierniewice, ul.Stefana Batorego 64H 96-100 Skierniewice

Telefon kontaktowy

504076640

Adres e-mail:

stowarzyszenie@wspolnatroska.pl

NIP:

8361417748