Świetlica Podwórkowa przy stowarzyszenie centrum wsparcia terapeutycznego

Misją Świetlicy Podwórkowej jest zmiana życia dzieci wychowujących się na miejskich ulicach, wspieranie ich rodzin poprzez objęcie dziecka opieką, wychowanie i wsparcie socjoterapeutyczne. Działania te realizujemy za pomocą autorskiego modelu pracy środowiskowo-terapeutycznego z pracą podwórkową dla dzieci i młodzieży.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
0
6
8

.

1
6

Adres fundacji:

91-408 Łódź , Pomorska 54

Telefon kontaktowy

514392365

Adres e-mail:

Cwt@cwt.org.pl

NIP:

7251919069