Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Działamy już od 100 lat 1919–2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Działamy już od 100 lat 1919–2019 Prowadzimy ponad 300 placówek dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci w całym kraju. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Otrzymują one pomoc w nauce, ciepły pełnowartościowy posiłek, opiekę pedagogów i psychologów. Wspieramy także dzieci i młodzież uzdolnione, szczególnie te z rodzin niezamożnych. Chcemy dbać o rozwój ich talentów, zainteresowań, chcemy wyrównać ich szanse i życiowy start, tak by sytuacja materialna czy środowisko, w jakim przyszło im się wychowywać, nie determinowały ich przyszłości. Jesteśmy również organizatorami wypoczynku, od 100 lat umożliwiając naszym podopiecznym udział w koloniach, obozach, edukacyjnych wyjazdach i wycieczkach.

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

1
0
2
1

.

1
4

Adres fundacji:

00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 6

Telefon kontaktowy

228260874

Adres e-mail:

tpd-zg@tpdzg.org.pl

NIP:

5260001832